Nickerie.Net, maandag 01 september 2014


Regering Bouterse/Ameerali laat de rijstboeren aan hun lot over

De afgelopen dagen hebben de rijstboeren van Nickerie aan de noodrem getrokken, vanwege de lage prijs die zij krijgen voor een baal natte padie. De regering Bouterse/Ameerali laat niets van zich horen. De minister van LVV en de” President van Nickerie “hebben allerlei beloften gedaan om de rijstboeren zoet te houden. De minister van LVV heeft laten doorschemeren dat de oplossing voor de padieprijs in de Petro-Caribe deal ligt. Heel simpel gezegd komt het hierop neer. De regering van Venezuela zou de Surinaamse padie/cargorijst/ of witte rijst tegen een hogere prijs moeten afnemen dan de huidige wereldmarktprijs. Zij die een beetje verstand hebben en ook de elementaire economie bestudeerd hebben, weten beter dat de wereldeconomie heel anders in elkaar zit. Geen enkel land op deze aardbol is een filantroop en onze beleidsmakers moeten heel nuchter blijven en niet de hoop koesteren dat Venezuela ons een hoger prijs gaat geven voor onze rijst, terwijl dat land zelf in grote financiële- en bestuurlijke problemen zit.

Venezuela is geen suikeroom

De regering van Venezuela zit zelf in grote financiële problemen, terwijl dat land dagelijks 2.86 miljoen barrels olie uit de grond haalt. Indien Venezuela bereid is Surinaamse rijst af te nemen, zal dat niet veel in prijs verschillen welke nu op de wereldmarkt aangeboden wordt. Afgelopen dagen heb ik met de voorzitter van de SPBA en enkele verwerkers/exporteurs gesproken en zij kijken uit naar de beloofde oplossing welke de regering aangekondigd heeft.

In Nickerie wordt de indruk gewekt dat de opkopers de rijstboeren uitbuiten. Op een zeer subtiele manier wordt de verdeel- en heerspolitiek bedreven door sommige politieke opportunisten. Laat mij voorop stellen dat de meeste vrienden en familieleden van mij in Nickerie rijstboeren zijn, maar anderzijds zijn er ook familieleden die opkopers/exporteurs zijn. Zonder de rijstboeren bestaan er geen verwerkers, maar zonder de opkopers/verwerkers zitten de rijstboeren ook in grote problemen.

Zowel de rijstboeren als opkopers hebben er baat bij dat het goed gaat met de rijstbouw. De opkopers bieden een prijs aan de boeren op basis van de wereldmarktprijs. Dit is geen novum. De SPBA is heel voorzichtig om uitspraken te doen tegen de opkopers/verwerkers, omdat deze boerenorganisatie volledig op de hoogte is van de wereldmarktprijs. Zij kunnen precies uitreken hoeveel balen padie nodig is om een ton cargorijst te produceren.

De regering Bouterse /Ameerali heeft geen ontwikkelingsvisie

De kreet dat Suriname de agrarische schuur van het Caraibisch gebied moet worden, is een loze belofte geweest om de kiezers in de stal van de NDP te brengen, wat in 2010 ook gelukt is. De droomverhalen zijn wij niet vergeten van de heren Bouterse en Ameerali. Een brug over de Marowijne en Corantijnrivier, de 18.000 woningen, de fly-overs, de weg naar Brazilië, de diepzeehaven waren allemaal loze kreten om de kiezers te “belazeren”.

Zowel Bouterse als Ameerali zijn goede praters, maar beschikken wel de potentie om mensen aan zich te binden. Als meneer Ameer Ali begint te praten, zou je denken dat de grootste geleerde van de aardbol aan het woord is. Deze fantast is onverbeterlijk met zijn verzinsels.

Zo had hij ons ook heel plechtig beloofd dat computer accessoires goedkoop beschikbaar zouden zijn voor de computergebruikers en vooral voor studenten. Afgelopen zaterdag heb ik weer printerinkt (zwart en kleur) gekocht en ik heb daarvoor SRD 140,00 betaald. De fantast Ameer Ali zwijgt in alle talen. Nu wil hij ons uitleggen hoe geweldig het sociaalzekerheidsstelsel is voor de Surinamers.

Subsidie is de oplossing

De regering wast zijn handen schoon door te zeggen dat de prijs van padie afhankelijk is van vraag en aanbod. Het aanbod is er, maar de verwerkers kunnen de gevraagde prijs niet betalen, anders worden zij dief van hun eigen portemonnee. De regering Bouterse/Ameerali heeft met de extra government-take ervoor gezorgd dat de boeren niet in staat zijn goedkoop te produceren.

Alleen aan government-take op diesel betalen de rijstboeren aan de regering op jaarbasis SRD 19.800.00,00 (60.000 ha x 165 liter diesel xSRD 2,00). Per ha gebruikt de rijstbouw 165 liter diesel. Bij een inzaai van 30.000 per seizoen wordt het op jaarbasis 60.000 ha. De government-take is per liter diesel is ongeveer SRD.2.00.

De rijstboeren zijn in een zodanige positie gemanoeuvreerd dat zij niet meer goedkoop kunnen produceren. De overheid moet geen mooi weer spelen. Het subsidiëren van de rijstboeren betekent tegelijk dat deze sector blijft voortbestaan.

Rijke landen subsidiëren

Met de moderne communicatie is elke burger nu in staat informaties te halen over de ontwikkeling van de wereldmarktprijs van rijst en rijstproducten. De Amerikaanse en de West-Europese boeren worden voor miljarden dollars en Euro’s gesubsidieerd.

De overheid van Suriname, maar vooral “de betweter, de babbelaar “Ameer Ali” weet toch alles beter en zou nu met een oplossing moeten komen, maar deze meneer die toch alles beter weet, zwijgt nu in alle talen. In het verleden had hij een oplossing voor de dure diesel, een oplossing voor de houtsector, een oplossing voor de rijstbouw, een oplossing voor het vergunningsbeleid, een oplossing voor het busprobleem. Nu de boeren van Nickerie in problemen zitten, zwijgt deze “babbelaar” in alle talen.

Hardeo Ramadhin

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden 31-08-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics