Nickerie.Net, dinsdag 02 september 2014


PVF is woedend op de regering

Erak Fatehmohamed, commissaris van de Politieke Vleugel van de Fal zegt zeer woedend te zijn op de regering. De regering heeft genoeg tijd gehad om met een mogelijke oplossing te komen. Het lijkt alsof de regering steeds beloofd en niet wil komen tot een oplossing. Het is genoeg!!!!! De boeren ploeteren dag en nacht op hun rijstvelden om ervoor te zorgen dat wij kunnen eten. En dan betreur ik het ten zeerste dat zij steeds moeten bedelen voor een betere prijs bij de regering. Meneer de President is dit wat onze harde werkers van het land verdienen?

Fatehmohamed die heeft veel vertrouwen heeft in de minister van LVV en deze regering hoopt niet dat zijn vertrouwen geschaad wordt. Hij roept hierbij hun op om de rijstboeren voor dit keer te subsidiёren en daarna te werken aan een structurele oplossing voor deze uitdaging.

Tenslotte geeft Fatehmohamed aan dat hij en zijn partij elke actie van de rijstboeren met de bedoeling om te komen tot een betere padieprijs casu quo subsidie te verkrijgen zal ondersteunen. Trouwens de PVF staat bekend als een partij die strijd levert.

Strey de f' strey, wi no sa frede.

Gado de wi fesiman.

Eri libi te na dede.

Wi sa feti gi Sranan!

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden 02-09-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics