Nickerie.Net, dinsdag 02 september 2014


Santokhi verstevigt buitenlandse betrekkingen

Indien de VHP regeerverantwoordelijkheid mocht verkrijgen na 2015 is er al een goede fundering gelegd voor samenwerking met het buitenland. Partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi is reeds geruime tijd bezig invulling te geven aan deze missie. Binnenkort vertrekt hij naar Nederland voor twee diaspora-conferenties. Ondernemers hebben het initiatief genomen voor het houden van een diaspora-conferentie. Deze heeft het karakter van een fundraising ten behoeve van de Chan Santokhi Foundation Nederland die de ondernemers in het leven hebben geroepen. Ook staat op schema een diaspora-conferentie met jongeren.

Santokhi zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat behalve de inwoners ook wethouders en Tweede Kamerleden betrokken worden bij het geven van invulling aan het diasporabeleid. Zo wordt ook vernomen wat de inzichten van deze politici zijn ten aanzien van de diasporakwestie. Naast de verschillende organisaties en groepen in Nederland worden ook de regeringsverantwoordelijkheden bij betrokken, benadrukt de VHP-partijvoorzitter. Nu al worden actuele zaken besproken en wordt de weg geplaveid voor een goede samenwerking. ‘Wij willen ook weten wat hun knelpunten zijn.’

Voor Santokhi is het onbegrijpelijk dat wanneer een regering aanzit, er meer dan een jaar nodig is om buitenlandse samenwerking voor te bereiden en uit te voeren. In de afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd met inwoners en regeringsvertegenwoordigers van onder andere New York in Amerika, Aruba, Guyana, Trinidad en Tobago en India. Voor de komende periode zijn er ook plannen om Curaçao, Brazilië en Frankrijk te bezoeken. ‘Toen we in Aruba waren, waar er duizenden Surinamers wonen, kregen wij van een regeringsfunctionaris te horen dat het de eerste keer is binnen vier jaren tijd dat zij contact hebben met een parlementslid van Suriname.’

Asha Gajadien-Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /DBS 02-09-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics