Nickerie.Net, woensdag 03 september 2014


Bouterse trekt padieprijs naar SRD60, veel opkopers weten er niks van

PARAMARIBO - Bouterse heeft besloten de prijs van padie van SRD 45 naar minimaal SRD 60 op te trekken. Dat zegt de parlementariër Prem Lachmon uit het district Nickerie. De volksvertegenwoordiger, die zich de afgelopen dagen het lot van de padieboeren heeft aangetrokken, is ingenomen met de verhoging. Rijstboeren zaten al geruime tijd met de handen in het haar, ze leden grote verliezen, omdat de lage opkoopprijs die ze was opgedrongen door de opkopers beneden het niveau van de productiekosten lag . In verband met de nieuwe situatie is minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) dinsdagmiddag in allerijl naar Nickerie vertrokken. Veel opkopers hebben verbaast gereageerd op dit bericht omdat zijn hierover niet op de hoogte zijn gesteld. Bouterse lijkt het rijstbedrijf van NDP-er Manglie te gebruiken om de opkoopprijs op te drijven.

Met de LVV-minister zijn ook de minister van Openbare Werken, Rabin Parmessar en zijn collega Winston Lackin van Buitenlandse Zaken meegereisd. Rijstboeren in Nickerie hadden gedreigd om dinsdag de Henarbrug te barricaderen indien er geen oplossing zou komen voor het vraagstuk dat ze al jarenlang kenbaar maken, namelijk dat de opkoopprijs van padie te laag is. SRD 45 is voor de rijstboeren moordend.

Over de problemen binnen de rijstsector zou er dinsdag in De Nationale Assemblee worden gesproken. Bouterse zou het parlement te woord staan. De vergadering is echter niet doorgegaan. De oppositie kwam niet opdagen, maar er waren zelfs niet voldoende coalitieleden om de vergadering te beginnen. Toen de vergadering werd verdaagd, bevonden zich maar 19 leden ter plekke. De coalitie telt 26 leden.

In de oppositie wordt gesuggereerd dat de coalitie zelf de ontmoeting heeft geboycot door geen quorum te verlenen, omdat de president nog geen pasklaar antwoord heeft voor verschillende brandende vraagstukken. Ook parementariër Harish Monorath (NS) vermoedt dat de vergadering is geboycot, omdat de president geen antwoorden had: ,,De presentielijst voor de openbare vergadering is op 19 blijven steken.

Op de presentielijst hebben getekend Nieuw Suriname, PALU, KTPI en DOE. Dat betekent dat nog geen 13 NDP’ers de lijst hebben getekend’’. Monorath zegt dat dezelfde NDP-leden op diverse politieke vergaderingen zitten te gillen dat ze wel quorum verlenen, terwijl dat niet waar is. Hij zegt dat de NDP te laks is of gewoon geen antwoorden heeft op de vragen van het parlement.

Ondanks de verhoging van de padieprijs is ook Lachmon teleurgesteld over het feit dat de vergadering niet is doorgegaan, omdat het parlement nu op reces gaat. De noodkreet om een oplossing te zoeken voor de padieboeren komt van VHPparlementariër Mahinder Jogi die reeds de vorige week aandacht had gevraagd voor deze kwestie.

In een reactie zegt hij dat de regering de padieboeren in deze situatie heeft gebracht door steeds te weigeren hun tegemoet te komen. ‘’De president had eerder beloofd dat wanneer hij aan de macht zou komen, de government take zou worden afgebouwd. Niets is gebeurd. Ook zou hij zorgen voor goedkoop ureum. Ook niets van terecht gekomen.

Het agrarisch kredietfonds zou worden verruimd en de rentes zouden worden verlaagd. Ook niets van terecht gekomen’’. Jogi zegt dat nu de president niets anders doet dan een show geven, terwijl hij zelf verantwoordelijk is voor de ellende die de rijstboeren nu meemaken. Het is onduidelijk welke berekeningen er zijn gemaakt om tot de nieuwe prijs van padie te komen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /No Spang / Fos Network 03-09-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics