Nickerie.Net, vrijdag 05 september 2014


Verbitterde strijd van de Nickeriaanse rijstboeren

In de periode 1985-1988 (Revo-periode-Revo boys) is er een Staatscommisie Rijst ingesteld . Hierna het instutuut SUREXCO, gespecialiseerd in rijstexport. De Staatscommisie Rijst heeft in 1988 een drie-delige rapport doen uitkomen geheten;" ORDENING VAN DE RIJSTSEKTOR in SURINAME "......Deze drie rapporten geven een beeld van de totale landelijke rijstproductie in die periode. Vanwege het stopzetten van ontwikelingshulp door Nederland in 1982 was er een enorme deviezenschaarste ontstaan en de agrarische sector ging daardoor gestadig achteruit: geen vervangingsinvesteringen, geen voldoende inputs zoals diesel, kunstmest en ook geen landbouwmachines. Dit leidde tot totale neergang van de rjistsector.

In het jaar 2000 heeft op verzoek van Suriname de Europese Unie buitenlandse deskundigen (consultants) op kosten van de E.U. een zeer lijvig rapport doen uitbrengen over de RIJSTSECTOR. De conclusie van deze deskundigen was dat Suriname NOOIT noemenswaardige investeringen heeft gepeegd om de agrarische sector tot grote groei en bloei te brengen. Opeenvolgende regeringen hebben geweigerd geld in de agrarische sector te investeren. Bauxiet, ruwe olie , goud, hout waren en zijn NOG STEEDS de prioriteiten.

De VHP heeft in de periode 2000 - 2010 het ministerie van L.V.V. mogen beheren. Zeer duur betaalde consultants (usa dollars & euro) hebben tal van rapporten uitgebracht. De top-VHP deskundigen hebben toen de rijstsctor VOLLEIDIG geliberailseerd en alles overgelaten aan de private marktwerking. Deze top-VHP deskundigen hebben wij NA 2010 nooit meer in het rijstdistrict Nickerie mogen signaleren. Ze genieten van hun ministerspensioen en verplicht benoemd tot zeer hoge ambtelijke fuctie met een vorstelijk salaris. Hopelijk zullen zij na mei 2015 met zeer veel bravoure wederom herkenbaar en zichtbaar in de rijstsector te zien zijn.

De LIBERALISATIE heeft als gevolg gehad dat de boeren volledig overgeleverd zijn aan de grillen en grollen van de wereldmarktprijs van rijst . En dat wreekt zich nu . De kostprijs van de padieproductie is HOGER dan de prijs die de boeren nu aangeboden krijgen van de molenaars verwerkers en exporteurs. In de Europese Unie en de USA worden boeren in de watten gelegd. Zij zorgen voor VOEDSELZEKERHEID. Deze landen ondersteunen hun boerenbestand tenvollle met financiele middelen, transportmiddelen, subsidies, marktafzet, productie- en exportsubsidies. Zij beschermen hun voedselproductie tenvolle met alle middellen. Onze boeren zijn overgeleverd aan de welwillendheid, barmharigheid, geluimdheid en gunsten van politiek Suriname.

Deze chronische oorzaken hebben ook als gevolg dat het boerenbestand landelijk drastisch achteruitgaat omdat het landbouwbedrijf geen verdienste meer oplevert. De boeren hebben hierdoor hun vertrouwen in de toekomst ook verloren, met als gevolg dat de boeren en hun kinderen naar groot-Paramaribo vluchten op zoek naar opleiding, werk en huisvesting. Het platteland loopt leeg en het eenvoudig provinciaal leven wordt verruild voor het bruisend flamboyante stadsleven........Groot -Paramaribo zal een sociaal-maatschappelijke tragedie worden met o.a onbeheersbare criminaliteit, verkeerschaos, schaarste aan elektra & water, wilde occupatie van gronden, geen werkgelegenheid voor drop-outs met alle sociale gevolgen van dien.

Leendert Doerga

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden 04-09-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics