Nickerie.Net, dinsdag 09 september 2014


Boekpresentatie Hindostaanse Surinamers in Nederland

DEN HAAG - Op zondag 14 september 2014 vindt in het Theater aan het Spui te Den Haag de presentatie plaats van het boek ‘Hindostaanse Surinamers in Nederland 1973-2013’, geschreven door Chan Choenni, bijzonder hoogleraar Hindostaanse migratie. In 2013 was het veertig jaar geleden dat de massale emigratie van Hindostanen vanuit Suriname naar Nederland begon. Zij vormen nu één procent van de Nederlandse bevolking en bijna de helft van de Surinaamse bevolking in Nederland. In deze omvangrijke studie beschrijft Choenni de ontwikkeling van de Hindostaanse gemeenschap in Nederland.

Hij gaat hierbij specifiek in op de integratie van deze gemeenschap op sociaaleconomisch, cultureel en politiek terrein in de periode 1973 - 2013. Ook de sociale problemen en de verschillen tussen de generaties komen in dit boek aan bod. Tijdens de presentatie zal Chandrikapersad Santokhi, leider van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), spreken over de betekenis van de Surinaamse diaspora voor de ontwikkeling van Suriname.

De presentatie vindt plaats op zondag 14 september van 13.30 -17.30 in het Theater aan het Spui (Spui 187, 2511 BN Den Haag). RSVP uiterlijk 11 september via leerstoel@lallarookh.nl .

Prof. dr. Chan Choenni is bijzonder hoogleraar Hindostaanse migratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij bekleedt de Lalla Rookh leerstoel. Hij specialiseert zich onder andere in Hindostaanse migratie in historisch en sociaal-wetenschappelijk perspectief en participatie van etnische minderheden, met in het bijzonder Hindostanen en Indiërs, in de Nederlandse samenleving in vergelijking tot andere Westerse en niet-Westerse samenlevingen.

Boekpresentatie Hindostaanse Surinamers in NL Startdatum: 14-09-2014 Tijd: 13.30 Locatie: Theater aan het Spui Spui 187, 2511 BN Den Haag Titel: Boekpresentatie Hindostaanse Surinamers in NL 1973-2013 Onderdeel: Faculteit der Letteren Details: Het boek is uitgegeven door LM Publishers en is op de dag van de presentatie te koop. Daarnaast is het boek te bestellen via www.LMpublishers.nl

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /No Spang 09-09-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics