Nickerie.Net, woensdag 10 september 2014


Ex-minister Raghoebarsingh vastgeroest in eigen beperkt denken

Ex-minister Raghoebarsingh is een zeer omstreden, uitzonderlijk figuur in de VHP. In het jaar 1996, toen de VHP gescheurd en kapot was gemaakt door enkele kapitalisten die uitsluitend bezig waren en zijn met hun prive financiele belangen te behartigen, was de VHP op zoek naar nieuw geschoold kader en een nieuwe penningmeester. De nieuwe penningmeester had zich toen aangemeld in de persoon van Radjen Pahladsingh. Laatstgenoemde heeft Raghoebarsingh toen in de VHP binnengeloosd. Raghoebarsingh was in het bezit van de Nederlandse nationaliteit. Twee dagen voor zijn benoeming als PLOS minister , heeft hij voor de Surinaamse nationaiteit geopteerd.Zijn overige gezinsleden mochten en hebben de Nederlandse nationaliteit behouden. Deze ex-minister laat keer op keer weer merken dat hij ver naast de realiteit loopt en absoluut geen voorstelling heeft van het landbouwgebeuren in het district Nickerie. Zijn recente opmerking dat  de padieboeren ondankbaar zijn, is een duidelijk bewijs dat hij vastgeroest is in zijn eigen beperkt denken.

Raghoebasingh was eerder NOOIT in de VHP gesignaleerd. Met de komst van de parasiet en "technocraat "Raghoebarsingh kwam de VHP ook in zeer grote problemen. Wijlen broer van Raghoebarsingh begon met zijn "VernieuwingsBeweging VHP" de VHP op alle fronten te attaqueren. De toenmalige voorziter van de VHP Ramdien Sardjoe wist geen raad met de situatie. Het verwonderde, verbaasde iedereen in en buiten de VHP dat Sardjoe aan Raghoebarsingh 2x een ministerstoel had toebedeeld(PLOS & L.V.V.) en dezelfde Sardjoe door broer Raghoebarsingh dagelijks werd gebombardeerd met zeer grof vuil .Sardjoe heeft Raghoebarsingh ook zijn huidiige functie in de VHP van voorzitter WETENSCHAPPELIJK BURO VHP toebedeeld. Shanti politiek ?

Raghoebarsingh, 2x minister en als ontwikkelingseconooom in Nederland afgestudeerd heeft als oud-minister van PLOS en L.V.V veel kunnen doen voor de agrarische sector. Hij heeft zijn best gedaan, met ontwikkelingshulp uit Nederland en de Europese Unie enkele projecten voor de rijstsector uitgevoerd. Raghoebarsingh heetf in zijn functie als minister van PLOS en LVV heel veel peper dure en zeer kostbare CONSULTANCY rapporten door prive consultant laten opmaken. , waarvoor miljoenen usa dollars & euros zijn betaald. Het zou heel goed zijn om al deze rapporten uit de kasten te halen en te onderzoeken wat ze in totaal gekost hebben en hoeveel daadwerkelijk door Raghoebarsingh zijn uitgevoerd .......

Zijn grootste fout is geweest om de sector VOLLEDIG te LIBERALISEREN. Hij heeft zich nooit ingezet (tien jaar lang minister) om de rijstsector GOED en DEGELIJK te organiseren en een goed , werkbare fundament te geven( middels wettelijke regels). Raghoebarsingh was daartoe in staat en had de geldmiddelen. Guyana heeft dat reeds lang gerealiseerd. In het dagblad van de "Ware Tijd" van 8 september 2014 heeft Raghoebarsingh voor de tweede keer de Nickeriaanse rijstboeren beledigd door hun als ondankbare rijstboeren te kwalificeren ......

Het is duidelijk dat deze "super technocraat " Raghoebarsingh ,voorzitter wetenschappelijk buro VHP, geen kaas heeft gegeten van economie en niet weet waarover hij praat. Hij, Raghoebaringh, is de hoofdschuldige van alle ellende waarin de rijstboeren thans zijn beland. Mag ik hem verwijzen naar de publicatie van de heer Hardew Ramadhin in Dagblad Suriname d.d. 3 september 2014 waarin onbetwistbaar en onweerspreekbaar door Ramadhin is bewezen dat de rijsboeren BENEDEN de kostprijs hun padie moeten verkopen aan de rijstverwerker,pelmolenaar en exporteur. Ramadhin heeft met feiten en cijfers aangetoond dat de de Regering Ameerali-Bouterse via de brandstofheffing van de rijstboeren jaarlijks bijkans 20 miljoen SRD van de rijstboeren ontvangt.

Daarboven betalen de rijstboeren nog inkomstenbelasting, vermogenbelasting en grondhuurbelasting .De boeren betalen ook invoerrechten op landbouwmachinnes, transportvoertuigen ,inputs e.d. Alle bankinstellingen in ons rijstdistrikt boeren heel goed met de zeer hoge rente, kosten en boeterente op investeringskredieten aan de rijstboeren. Zie daar het effect en proef aldaar het effect van de LIBELARISERING van de technocraat EL liberator van rijstproductie Suriname de EL LIBERATOR Raghoebarsingh , de super geleerde en knapste technocraat van de VHP. Vanaf EL Liberator is afgetreden als VHP minister van LVV hebben wij hem nooit meer in ons rijstdistrikt gesignaleerd. Het lot van de rijstboeren is hem een zorg?

Het ergste is dat deze technocraat ongefundeerd, zonder feiten en cijfers te publiceren de rijstboeren voor ONDANKBARE BERMBOEREN uitmaakt. Heeft Raghoebarsingh, zoon van een kleermaker, ooit in de modder van de rijstvelden van Nickerie rijst geproduceerd van 5 ur des ochtends tot 7 uur des avonds? Nee, hij geniet, dankzijde VHP en de rijstboeren, van een zeer riante ministerspensioen en top-overheidssalaris, goed voor bijkans 20.000 SRD per maand zonder een vinger te bewegen. Zijn gezinsleden zijn tevens in het bezit van de Nedelrandse nationaliteit en hij zal ook aldaar een pensioen halen. Deze technocraat moet zich schamen om de zeer hardwerkende ,dag en nacht in de modder ploeterende rijstverbouwers telkens weer te beledigen en hun te kwalificeren als ONDANKBARE BERMBOEREN. De rijstboeren hebben in de periode 1980-1986 toen Suriname geen geld had om voedsel te importeren de totale Surinaamse bevolking in VOEDSELNOOD van voedsel voorzien. Zie daar het nut van eigen voedselproductie en voedselzekerheid.

Het is Raghoebarsingh , als ontwikkelingseconoom heel goed bekend dat in alle beschaafde, ontwikkelde landen o.a. Europese Unie, Nederland , USA en zelf in ons buurland Guyana de algehele voedelproductie dag en nacht STAATSZORG is en geen GUNST voor de voedselproducenten. Voedselzekerheid en betaalbare voedsel is voor elk land een prioriteit nummer een en er wordt door de STAAT daarin fors geinvesteerd om dat in stand te houden. Het is STAATSZORG nummer een en prioriteit nummer een. De EL Liberator Raghoebarsingh is compleet fout om te pleiten voor volledige liberalisatie en marktwerking van, voor de rijstsector. Een ontwikkelingseconoom onwaardig en buiten alle wetenschappelijke realiteit en fundering. De VHP waarheen met zulk een EL LIBERATOR?

(Leendert Doerga)

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden / FOS Network 10-09-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics