Nickerie.Net, dinsdag 09 september 2014


Ramdin presenteert ingrediŽnten voor economische groei

Om de economische groei naar een hoger niveau te tillen, is een vooruitziend bedrijfsleven nodig dat bereid is risicoís te nemen. Dat in staat is op basis van innovatie en modernisering de productiviteit te verhogen, nieuwe markten aan te boren, en onderdeel te worden van regionale en internationale value chains. Van een overheid wordt verwacht een transparant beleid dat innovatie faciliteert, ondernemerschap ondersteunt, verantwoording aflegt, corruptie bestrijdt, nationale instituten laat functioneren, en samenwerkingsovereenkomsten met het bedrijfsleven aangaat, aangevuld met een vertrouwenwekkende en onafhankelijke rechterlijke macht.

Gilbert van Dijk, directeur Suriname Business Development Center en ambassadeur Albert Ramdin. Gilbert van Dijk, directeur Suriname Business Development Center en ambassadeur Albert Ramdin.

Deze visie poneerde ambassadeur Albert Ramdin, assistent secretaris generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), maandagavond tijdens een presentatie voor het Suriname Business Forum. Ramdin is bij OAS onder meer verantwoordelijk voor alle bedrijfsleven gerelateerde activiteiten, zoals de jaarlijkse Private Sector Forum in de marge van de Algemene Vergadering van de OAS, de voorbereidingen voor de Americas Competitiveness Forum en de Caricom-Centraal Amerika CEO's meeting. Ramdin stond stil bij de mogelijkheden die het Surinaamse bedrijfsleven heeft. Soortgelijke presentaties heeft de OAS-topper reeds gehouden voor bedrijfslevenorganisaties in onder andere BraziliŽ, Verenigde Staten van Amerika, Paraguay, Panama, Jamaica, Trinidad & Tobago, Barbados, Puerto Rico, Guatemala en El Salvador.

Ramdin zei dat sterke landen de elementen die nodig zijn voor groei en succes demonstreren en profiteren van de mogelijkheden die de wereld en regionale economie aanbiedt. Zwakke landen vallen buiten de boot met alle gevolgen van dien. "Het is aan het Surinaamse bedrijfsleven en de regering om te bepalen of Suriname tot de eerste categorie behoort of tot de laatste. Ik zelf ben ervan overtuigd dat met enige inspanning Suriname tot de eerste categorie kan behoren en een leidende rol in de regionale economie van de Amerikaís kan vervullen", zei Ramdin.

Diversificatie nodig

 In de context van de regio doet de Surinaamse economie het relatief goed volgens Ramdin. Hij benadrukte de economische groei van rond de 4%, een relatief laag inflatie percentage, een beheerst begrotingstekort en relatief lage schuldenpositie, toenemende investeringen in bepaalde sectoren, hebben geresulteerd in een expansieve economie. Maar fiscale druk, toenemende publieke uitgaven waartegenover geen inkomsten staan, de afhankelijkheid van een sector, en de mogelijkheid van fluctuatie in de prijs van goud en olie, kunnen een domper leggen op deze relatief gunstige positie.

Als gevolg hiervan blijft de Surinaamse economie gevoelig voor negatieve externe ontwikkelingen. Het is daarom dringend noodzakelijk dat de overheid een gedisciplineerd budgettair en monetair beleid voert om macro-economische en financiŽle stabiliteit en vertrouwen te creŽren. Tegelijkertijd moet er gewerkt worden naar een diversificatie van de productiestructuur en verbetering van de concurrentiepositie, gericht op duurzame economische groei en werkgelegenheid.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /NSS 09-09-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics