Nickerie.Net, woensdag 10 september 2014


Algoe informeert boeren over Petro Caribe

Met tazza muziek en applaus is minister Soeresh Algoe van LVV maandagmiddag verwelkomt door besturen van padieboerenorganisaties en coŲperaties in Nickerie. De minister was in Nickerie om de boerenvertegenwoordigers tekst en uitleg te geven over de vragen die afgelopen week zijn gesteld in het parlement en het verloop van de besprekingen die zijn gevoerd op het ministerie van LVV met opkopers en boerenorganisaties om te geraken tot een acceptabele opkoopprijs voor de boeren.

De minister benadrukte hierbij dat hij volkomen begrip heeft getoond voor de acties van de boeren omdat de prijs van SRD 45 die toen door de opkopers geboden werd moordend zou zijn voor de boeren en de sector . Minister Algoe heeft de producenten ook duidelijk gemaakt dat zijn ministerie niet over de middelen beschikte om de incentive aan de boeren uit te keren.

Binnen de ministerraad is er lang gedebatteerd over deze tegemoetkoming .Na lang onderhandelen met boeren is donderdagavond na afstemming met de president akkoord bereikt om een tegemoetkoming van SRD480 per hectare aan kleine en middel grote boeren uit te keren. Dit is het hoogste bedrag dat tot nog toe als tegemoetkoming is gegeven aan boeren.

De minister is ook van mening dat de opkopers meer konden bieden aan de boeren omdat zij goed verdienen uit de sector. Ook vanuit de politiek heeft men volgens minister Algoe misbruik willen maken van de situatie. Vandaag zal een aanvang worden gemaakt met de registratie terwijl binnen een maand het geld voor de boeren beschikbaar moet zijn.

De minister heeft de aanwezigen ook uitleg gegeven over de overeenkomst die ons land heeft voorgesteld aan Venezuela in het kader van de Petro Caribe overeenkomst Ook de rehabilitatie van de productiefaciliteiten op Wageningen zijn nog op schema. Daar zullen er bij de rehabilitatie enige aanpassingen moeten worden gepleegd Harinandan Oemraw van de SPBA bedankte de minister voor zijn inzet, verder werden er voorstellen gedaan om meststoffen aan de sector beschikbaar te stellen en met de commerciŽle banken te komen tot een herschikking van de schulden.

Verder hadden de aanwezige boeren uitgebreid de ruimte om vragen te stellen aan de minister en voorstellen te doen hoe uit de problemen te geraken. De minister benadrukte dat de toekenning van de incentive slechts een noodoplossing is maar dat samen met de sector moet worden geraakt tot een structurele oplossing van de problemen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / GFC 10-09-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics