Nickerie.Net, woensdag 10 september 2014


Kabalebo waterkrachtproject uit de ijskast halen

De bedrijfseconoom, Johan Tjang-A-Sjin, pleit voor de uitvoering van het Kabalebo waterkrachtproject. Vanwege gebrek aan financiële middelen strandde het project. De bouw zou door Brazilië worden gefinancierd. Het was de bedoeling dat de Kabalebo waterkrachtcentrale voldoende energie zou leveren voor een aluminiumsmelter en voor de energiebehoefte in Suriname.

Het Kabalebo project hield in:

• Een dam bij de Tijgervallen

• Een dam bij de Avanavero vallen

• Ombuiging van de Corantijn- naar de Lucie rivier.

• Ombuiging van de Lucie rivier zodat het water niet meer richting Corantijn rivier stroomt, maar in de Kabalebo rivier

• Een transmissielijn van Tijgerdam en Avanaverodam naar Paranam

• Er vormen zich drie meren t.w.: het Corantijn/Lucie reservoir, het Kabalebo reservoir en het Dalbana/Kabalebo reservoir.

De bouw van de Kabalebo waterkrachtcentrale en de bouw van een smelter hingen nauw met elkaar samen. Zowel de belangen van Alcoa/Suralco en de overheid van Suriname zouden daarbij zijn gediend. Voor de Surinaamse overheid was het, naast de ontwikkeling van de bauxietsector, van belang dat voorzien werd in de groeiende energiebehoefte in het land. De Afobaka waterkrachtcentrale, gebouwd in de jaren 1960, kan niet voldoen aan deze behoefte.

Andere economen pleiten ook voor uitvoering van het Tapajai project en het overgaan tot het opwekken van kernenergie. Al deze voorstellen moeten leiden tot het oplossen van het energievraagstuk.

Het vorig jaar heeft president Desi Bouterse reeds gezegd dat het Tapajai-project geen optie is na protesten uit het binnenland. Deskundigen betreuren het besluit van de president. Met dat project zou de energieproductie worden verhoogd en zou het project een wezenlijke bijdrage leveren aan de oplossing van het energievraagstuk.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Edunet 14-06-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics