Nickerie.Net, donderdag 11 september 2014


Fatehmohamed: VPP- voorzitter is duidelijk de kluts kwijt

De voorzitter van de Vereniging van Padie Producenten (VPP), Bramdew Rampadarath, heeft mij met zijn uitspraken ertoe bewogen dit artikel te schrijven. In een interview met een lokale Facebook-medium praat de voorzitter over de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij(LVV) en vertelt ook nog halve waarheden. Deze voorzitter heeft de boeren absoluut in de steek gelaten gedurende de acties. Naar zijn zeggen is hij geen voorstander van wilde acties en ook niet om de orde en rust te verstoren, want hij kent de zweepslagen van de politie goed. Ik heb zelf de acties van de boeren ondersteund en het was nimmer de bedoeling om wilde acties te voeren. Dus ik snap niet waarover deze meneer het heeft. En als leider vind ik dat je instaat moet zijn om te strijden, al kost het je leven.

Verder geeft hij aan dat hij voorstander is van een structurele oplossing. Ik wil hem vragen waar hij al die jaren was. Hij is de mening toegedaan dat de minister moet aftreden. Ik dacht dat het een mop was, maar helaas…..deze man heeft duidelijk de kluts kwijt.

Volgens zijn zeggen heeft de minister niet vergaderd met de vertegenwoordigers van padieboeren, maar met VHP- structuren. Daarnaast is VPP niet uitgenodigd voor deze vergadering en op basis hiervan eist hij het aftreden van deze minister. De voorzitter van VPP moet zich ervan bewust zijn en goed onthouden dat de heer Ir. S. Algoe minister is voor het hele volk.

De voorzitter van de VPP moet niet denken dat de minister naar zijn pijpen gaat dansen. Hoe wil hij dat men hem gaat betrekken bij onderhandelingen voor ad- hoc oplossingen als hij de rijstboeren niet heeft ondersteund? Ik zeg het nogmaals: voor deze keer was subsidie een effectieve oplossing.

Meneer Rampadarath, ik verzoek u als een Nickeriaan, om de rijstboeren niet meer voor de gek te houden voor uw eigen belangen en gaat u uw organisatie evalueren. Gaat u samen met SPBA na hoe jullie een wezenlijke bijdrage samen kunnen leveren.

Zoals ik eerder heb aangegeven, heb ik vertrouwen in deze minister van LVV. Hij heeft mijn vertrouwen niet geschaad en de boeren hebben subsidie gehad. Ik ben erg blij dat de minister duidelijk heeft aangegeven dat hij bewust is dat dit niet de beste oplossing is. En daar verschilt deze minister van de VHP -minister van LVV.

De minister heeft duidelijk aangegeven dat hij gaat voor een structurele oplossing en zal in oktober weer in dialoog treden met de padieboeren. Ik zal de komende dagen alle ontwikkelingen met betrekking tot de rijstsector kritisch volgen.

Ik roep bij deze de minister op om het goede werk voort te zetten en zijn goede voornemens om de problemen van de rijstsector structureel op te lossen waar te maken. Minister, elke rijstboer zal u dankbaar zijn en u zult geschiedenis schrijven indien het u lukt om de problemen binnen de rijstsector structureel aan te pakken. Ik geloof erin dat u het kan. You can!!! Go for it minister!!!!!

Erak Fatehmohamed B.Sc.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /GFC 11-09-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics