Nickerie.Net, vrijdag 26 september 2014


VHP meets the people Cabendadorp

Donderdag 24 september 2014 VHP ‘Meet the People Campagne’: Een niet te stuiten verkiezingscampagne model van onze partij. Met het bezoek aan het Cabendadorp is het nu meer dan duidelijk dat de VHP een Nationale Partij is. Het voorbij rijden langs het dorp, gafde indruk dat het dorp stilstond en als Sheriff Chan Santokhi met zijn gevolg naar de huizen toeliep, kwamen de bewoners, waaronderveel jongeren en vrouwen, één voor één uit hun huizen, want opdat moment voelden ze zich veilig. “Met de Sheriff voel je je veilig op je erf”, werd van alle kanten geroepen. 

Reeds 35 jaar hebben zij te kampen met waterproblemen. Geen stromend water. Als de bewoners geluk hebben, komt de watertruck 1 of 2 keren per maand langs om de lege emmers van het dorp te vullen. Voorgaande regeringen hebben allerlei beloftes gedaan, welke zij niet hebben kunnen verwezenlijken. Vooral de oudere generatie heeft zich heel gebelgd uitgelaten over de manier waarop zij door de huidige regering wordt behandeld.

Ook werd benadrukt dat na het asfalteren van het wegdek, de hardrijdende automobilisten geen rekening houden met de gebieden diezijn bebouwd. De bewoners maar vooral schoolgaande kinderen die langs de straten lopen zijn extra kwetsbaar voor ongelukken.

Voorzitter Chan Santokhi haalde wederom aan dat hij niet is gekomen om beloftes te doen, ook niet om mensen te overtuigen om op de VHP te stemmen, maar dat hij als nationalist en als Surinamer zich is komen oriënteren over de situatie in Cabenda dorp en met het oog daarop wilde kennismaken met de bewoners.

Afgaande op de grieven van de bewoners van het dorp, heeft  VHP Chan Santokhi ook een oplossingsmodel klaar voor hun waterproblematiek. Het Indiaas model dat voorzitter Santokhi recentelijk heeft mogen zien, ziet hij als een zeer werkbaar model voor gebieden in het binnenland en dus ook voor Cabendadorp.

Het is buiten kijf dat de voorzitter van de VHP ondanks de hobbels die op zijn weg worden geplaatsten de mensen in de wijken worden bedreigd waar ‘Meet the People’ plaatsvindt, zich niet laat ontmoedigen. Hij presenteerde acceptabele oplossingsmodellen en beloofde geen gouden bergen maarsamen met de plaatselijke bewoners de problemen zullen worden aangepakt.

Voorzitter Chan Santokhi presenteerde zich altijd zoals hij is: Eerlijk, oprecht, hardwerkend, energiek, betrouwbaar, rechtvaardig en onbevreesd als Sheriff. Wij leven nog steeds in een democratisch land en wij hebben rechten. Waarvoor zouden wij moeten vrezen? De VHP is sterk; de VHP’ers zijn sterke mensen.

Daarom heeft‘Sheriff’ ook tijdens deze Meet the People campagne te Cabendadorp het volgende herhaald:  “Wij rekenen op u als een objectieve kiezer. Kijkt u naar de huidige situatie, naar de beloftes die 4 jaar geleden zijn gemaakt en niet zijn nagekomen; naar de steeds groter wordende onveiligheid in Suriname; naar de ontwaarding van ons geld.Denk goed na in het stemhokje op 25 mei 2015 over uw toekomst en de toekomst van de opkomende generatie. “Stem met uw hart want het hart kent de waarheid”.

Met ‘Meet the People Cabendadorp’, heeft de VHP weer eens getoond vol goede moed en durf naar plaatsen te gaan in Suriname voor hernieuwde kennismaking.

De sfeer was zo goed dat de Basja van het Dorp die de ceremoniemeester van de avond was, spontaan het voorstel deed aan de dorpbewoners om het geheel te beëindigen met een gebed tot de Almachtige voor de voorzitter van de VHP zodat hij daadwerkelijk mag zorgen voor ontwikkeling in Suriname en in het bijzonder hun dorp. Het gebed werd gedaan pastoor Harold Pultoo.

 Na het gebed is de avond in een gezellige sfeer voortgezet waarbij een ieder zijn of haar zegje mocht doen bij de ‘Sheriff’ (Chan Santokhi).

Zelf sterk, samen sterker

VHP

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden 26-09-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics