Nickerie.Net, vrijdag 03 oktober 2014


In Memoriam Rudy Emanuel Strijk

Broeder Rudy is ruim dertien jaar één van de vertegenwoordigers geweest van de EBGS in het CCK bestuur. Zijn bijzondere persoonlijkheid heeft altijd een stempel gedrukt tijdens onze vergaderingen en andere activiteiten. De goedlachse br. Rudy wist altijd op een positieve manier zijn bijdrage te doen tijdens soms moeilijke beraadslagingen. Door zijn uitgebreid netwerk wist hij meestal op zijn eigen wijze hulp te bieden. Zijn gedrevenheid en toewijding bij de door hem aanvaardde taken waren enkele van zijn vele kwaliteiten.

73c8f7a5023307fa55cd1f85cb3415ab.jpg___strijk.jpgRudy Emanuel Strijk: 07-03-1953 - 20-09-2014 Op zaterdag 20 september werd ook het bestuur van het CCK opgeschrikt met het bericht van het overlijden van onze broeder en zeer gewaardeerd bestuurslid Rudy Strijk.

Het voorgaan in gebed en gezang was hem toevertrouwd en zijn welluidende stem zal ons nog lang bijblijven. Het bekende zakje met mentol snoepjes bij de vergaderingen en de ice cream bij onze jaarlijkse 'get togethers' zullen we node missen. Hulpvaardigheid, betrouwbaarheid en discipline waren hem eigen.

Vanuit het CCK willen wij de weduwe en familie hartelijk dank zeggen dat wij zo vaak een beroep op hem mochten doen. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij zijn nagedachtenis in ere zullen houden. Aan de EBGS de moeilijke taak een waardige vervanger aan te stellen voor br. Strijk. Mogen wij u allen Godís kracht en wijsheid toewensen om voort te kunnen gaan met het werk waar Hij ons voor heeft uitverkoren en moge onze overleden broeder de Diepe Vrede Godís ervaren.

Namens het bestuur van het CCK, Br. E.W. Quartier- secretaris.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /NSS 03-10-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics