Nickerie.Net, vrijdag 31 oktober 2014


Groot deel Surinaamse Nederlanders wil terug naar Suriname

14/10/2014

Stichting FinanceSuriname organiseert in Nederland bijeenkomsten om de Surinaamse Nederlanders te informeren over “Wonen, Werken & Ondernemen in Suriname”. De bijeenkomsten worden goed bezocht, daar een groot percentage van de Surinaamse Nederlanders graag terug wil keren naar Suriname. Er zijn twee zaken, die Stichting FinanceSuriname onder de aandacht van Nederland en Suriname wil brengen.

1) AOW en belasting in Suriname:

Het volgende voorbeeld wordt gegeven om het een en ander te verduidelijken. Een echtpaar (Surinaamse Nederlanders) ontvangt een AOW-uitkering van ˆ 980,- in Nederland. Over dit bedrag betaalt dit echtpaar in Nederland geen belasting. Verhuist dit echtpaar naar Suriname en laten zij het bedrag op een bankrekening in Suriname overmaken, dan zullen zij in Suriname over het hiervoor genoemde bedrag ca. ˆ 150,- per maand aan belasting betalen. De meeste Surinaamse Nederlanders hebben geen volledige AOW, daar zij op oudere leeftijd in Nederland zijn komen wonen. De gepensioneerden die terugkeren naar Suriname moeten van hun Nederlandse AOW-uitkering leven. De levensstandaard in Suriname is ook hoog. Zij moeten in Suriname een fors bedrag aan huishuur betalen. Van het overgebleven bedrag moeten zij hun ziektekostenverzekering betalen en hun primaire levensbehoeften.

Verzoek aan Nederland en Suriname: praten jullie met elkaar en repareer deze kwestie op grond van artikel 25 en 26 van het belastingverdrag tussen Nederland en Suriname. In het geldende belastingverdrag is namelijk opgenomen, dat een burger van één van deze landen niet meer aan belasting zal betalen. Zowel Nederland als Suriname hebben financiële voordelen aan de terugkeer van de gepensioneerden naar Suriname.

2) Remigratiewet:

Per 1 juli 2014 is de basisvoorziening (eenmalige vergoeding) afgeschaft. De remigranten kochten met de eenmalige vergoeding hun vliegticket. Een groot percentage van de Surinaamse Nederlanders van 55 jaar en ouder ( zonder werk) wil naar Suriname terugkeren, daar zij aan de lijve ondervinden dat hun situatie in Nederland met de dag slechter wordt. Van de bijstandsuitkering en toeslagen (huur en zorg) blijft er gemiddeld ˆ 100,-- over om te eten en te drinken. Sommige mensen houden soms minder over. Deze mensen zijn aangewezen op de voedselbank. De Surinaamse Nederlanders raken depressief, daar de vooruitzichten in Nederland voor hen somber zijn. De mensen die een logeeradres in Suriname hebben, zullen een remigratieaanvraag indienen. Na goedkeuring van de aanvraag blijkt, dat deze mensen uiteindelijk niet kunnen vertrekken, daar zij geen geld hebben om hun vliegticket en de verhuiskosten te betalen. Het lukt deze mensen niet om het bedrag bij elkaar te sparen.

Deze mensen zien het echt niet meer zitten en worden ziek. Zij gaan vaker naar de huisartsen, ziekenhuizen, psychologen et cetera. Dat kost Nederland uiteindelijk meer geld, daar de zorgkosten bij deze mensen flink stijgen. Zonder ingewikkelde berekeningen te maken is het duidelijk dat het goedkoper is om een remigrant ook de eenmalige vergoeding te geven.

Derhalve het verzoek aan Nederland: Neem in de remigratiewet op dat de mensen die terugkeren naar Suriname een basisvoorziening krijgen voor de aankoop van hun vliegticket en een bijdrage voor de verhuiskosten. Zowel Nederland als Suriname hebben financiële voordelen van de terugkeer van de remigranten naar Suriname.

Dennis Lapar, directeur van Stichting Finance Suriname.


Reactie lezer:

Beste redactie

Ik las het stuk van Dennis Lapar, directeur van Stichting Finance Suriname getiteld Groot deel Surinaamse Nederlanders wil terug naar Suriname waarin hij aangeeft hoe erg het is dat een remigrant 15 % van zijn AOW moet betalen aan belasting.

Die AOW bedraagt 980 euro; omgerekend bijna 5000 SRD. Als je bedenkt dat het gemiddeld loon in Suriname SRD 1000 is en zelf academici bij de overheid rond de 2000 verdienen dan vraag ik mij af wat voor medelijden mr Lapar wil opwekken. Uit die 1000 of 2000 moeten wij ook de huishuur geprijsd in euro’s, benzine, eten, drinken, kinderopvang, leningen etc betalen en proberen te sparen zodat we eens een eigen huis kunnen bezitten. En raad eens: er wordt er keihard belasting geheven tot wel 30 %.

De "arme' remigranten leidden dankzij hun SRD 5000 per maand (als de koers verhoogt zoals nu lachen ze, wij huilen) een ontzettend riant leven in een land dat ze jaren de rug hebben toegekeerd om hun krachten en beste jaren te geven in een ander land. En nu het daar niet meer gezellig is, willen ze terug en dat moet maar door de overheid betaald worden. Door hun levensstijl worden bovendien de prijzen van huizen, percelen maar ook gewone basisgoederen zodanig opgeschroefd dat de echte Surinamer veroordeeld wordt tot een bezitloze armoedzaaier in eigen land. En jammer genoeg kan deze niet op kosten van de overheid naar psycholoog, ziekenhuizen en allerlei instellingen waarover dhr Lapar sprak.
Die 5000 wordt je gegund hoor, maar kom niet klagen hoe zwaar je het hebt.

Mevr. A. Small

right:

Nickerie.Net / dWT 14-10-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics