Nickerie.Net, dinsdag 14 oktober 2014


Randjietsingh: Staatsolie stapt in risicovolle onderneming

De fractieleider van het Nieuw Front, Radjkoemar Randjietsingh, vindt dat er heel wat vragen beantwoord moeten worden door de regering en Staatsolie over participatie in de op te zetten mijn door Surgold/Newmont in oost-Suriname. Het gaat volgens de politicus om een risicovolle investering. De vele vragen worden niet beantwoord. Randjietsingh zegt dat hij sterk het gevoel heeft dat het volk bedonderd wordt door de regering, waarbij mogelijke corruptie niet moet worden uitgesloten.

85b8f4b04bcdfce48254c39587a3ab1d.jpg___randjietsingh_dna_2.jpgNieuw Front fractieleider Radjkoemar Randjietsingh

"Het belasten van Staatsolie met de uitvoering van de Surgold overeenkomst komt overeen met een geval, waarin een persoon een heel ernstig misdrijf heeft gepleegd, dat heeft toegegeven en beseffende dat een zware straf boven zijn hoofd hangt, de zaak in handen legt van een goede advocaat, in de hoop te redden wat te redden valt", illustreert Randjietsingh zijn onbehagen tegenover Starnieuws. Staatsolie zal uitleggen waarom deze regering besloten heeft om circa US$ 100 miljoen, dat is 25% van de exploratiekosten, aan de multinational te betalen zonder een haalbaarheidsstudie. "Staatsolie moet nu een dergelijke upfront betaling ophoesten, terwijl deze betaling vreemd is aan de mijnbouwwet", meent de VHP-ondervoorzitter.

Staatsolie moet nu gaan dealen met het feit dat alle concessies (mijnbouwrechten) uitgegeven in de zogenaamde area of interest, ook flagrant in strijd met de mijnbouwwet, mogen worden opgekocht en ingebracht in de samenwerking door de multinational, waarbij Staatsolie niets heeft in te brengen in de prijsvorming. Staatsolie zal moeten uitleggen of er de verplichting bestaat 25% van deze prijs te betalen aan de multinational! Is deze opkoop en inbrengbevoegdheid van derden rechten ook geregeld door de Staat of Staatsolie, want het gaat om onze goud en delfstoffenreserves! Dat zal uitgelegd moeten worden, stelt Randjietsingh.

Enorme verplichtingen

Staatsolie moet nu akkoord gaan en dealen met een area of interest van pakweg 500.000 ha, waarbij de Staat verplicht wordt exploratie- en exploitatierechten te verlenen aan de multinational voor de totale delfstoffenreserve onder dit gebied, en wel binnen 90 dagen, indien deze multinational dat wenst. Dit geldt voor 35 jaar tegen de nu vastgestelde voorwaarden en met uitsluiting van eenieder ander, ook de Staat heeft zich zelf uitgesloten daartoe. Met deze verkapt uitgegeven concessie, in strijdigheid met de mijnbouwwet (die slechts 10.000 ha toestaat), zal Staatsolie nu moeten dealen. Staatsolie moet nu een overeenkomst uitvoeren met enorme verplichtingen, waarbij het geen vooraf controlerende of beleidsbeslissende bevoegdheid heeft in de bedrijfsvoering.

Multinational Surgold heeft alle zeggenschap over alle bedrijfsactiviteiten. Indien Suriname/Staatsolie niet mee kan gaan met besluiten voorgesteld door de multinational, zal deze toch doorgaan. Suriname/Staatsolie is verplicht te betalen indien de maandelijkse cashcalls worden gedaan door de multinational, met bedreiging met zwaarst mogelijke straffen bij niet nakoming. Met de risico’s van verlies van de up front betaling, de betaling voor participatie, en verlies van alle inkomsten en rechten uit deze overeenkomst. Deze bepaling kan bijzondere druk leggen op het budget van de Staat/Staatsolie, vooral bij teruglopende staatsinkomsten, vindt Randjietsingh. "En zo kunnen we doorgaan met vele voor de Staat bijzonder nadelige en risicovolle bepalingen".

Copyright:

Nickerie.Net /NSS 14-10-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics