Nickerie.Net, donderdag 16 oktober 2014


Bouterse wil rechtstreekse presidentsverkiezingen

Jennifer van Dijk-Silos is woensdag door president Desi Bouterse voor nog een termijn van zes jaar benoemd tot voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Het OKB is de verkiezingsautoriteit die onder andere is belast met het houden van toezicht op de algemene verkiezingen alsmede het bindend vaststellen van de verkiezingsuitslagen.

Van Dijk-Silos zei bij haar beëdiging dat ze zich meer dan ooit zal inzetten om het werk waarvoor ze geroepen is te doen. Ze gaf aan dat het nu al de tijd is om alle neuzen in een richting te hebben, omdat het werk nu al begonnen is.

Het OKB bestaat uit de volgende leden: Annemarie Linger (secretaris), David Abiamofo, Maltie Toekoen, Renuka Raghoe, Reina Tjoen Tak Sieuw-Waalring, Dorethy Telting, Sharma Lakisharan, Reita Joemratie, Stephany Bram, Kenneth Karijomengolo en Sonja Bron. De plaatsvervangende leden zijn: Bernadette Cederboom, Paul Lank en Senco Schillevoort. Cornelis van Dijk (ondervoorzitter) en Ferdinand Welzijn waren afwezig. Zij worden op een andere dag beëdigd.

President Bouterse zei dat een evaluatie ons leert dat het OKB baanbrekend werk heeft verricht als het gaat om het organiseren van verkiezingen. Bouterse stelde dat Suriname bekend staat om het organiseren van eerlijke verkiezingen. “Dit zullen we moeten voortzetten.”

Rechtstreeks Bouterse merkte op dat hij liever ziet dat de president in de toekomst rechtstreeks door het volk wordt gekozen. De president sprak over voor- en nadelen van een rechtstreekse verkiezing, maar die moeten volgens hem overwogen worden. “Democratie is geen doel op zich, maar een voortdurend proces, waarbij de ontwikkeling van de natie in haar puurste vorm moet worden nagestreefd”, zei Bouterse.

Assembleelid en ABOP-leider Ronnie Brunswijk zei tegen journalisten dat het electoraat zich in een referendum moet uitspreken over het al dan niet rechtstreeks kiezen van de president.

De president wordt in De Nationale Assemblée gekozen. Indien hij na twee ronden geen twee derde meerderheid heeft behaald, wordt de verkiezing in de Verenigde Volksvergadering gehouden. Dan kiezen de leden van De Nationale Assemblée, de districts- en ressortsraden de president bij gewone meerderheid.

Een rechtstreekse verkiezing van de president is opgenomen in het verkiezingsprogramma van de Mega Combinatie.

right:

Nickerie.Net / SR Herald 16-10-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics