Nickerie.Net, donderdag 16 oktober 2014


“Dompig is regeringsadviseur? Hij is een wanbetaler!”

‘Gerold Dompig van Commissie Ordening Goudsector (OGS) moet mij betalen. Zowel in privé als voor diensten die ik voor de OGS heb uitgevoerd. Ik heb zijn woning verbouwd en daar heeft hij mij nog steeds niet voor betaald. Hij heeft bij mij een openstaande rekening staan van SRD 130.000. Ik ben moe van het vragen naar mijn geld. Ik ben een civiele zaak tegen hem begonnen. Ik heb ook het identiteitskaartenproject voor de OGS gedaan. Ook daarvoor moet ik betaald worden. Die rekening loopt in de SRD 120.000. Ook daar heb ik een civiele rechtszaak over ingediend.’ Aan het woord is een zeer gebelgde Dennis Profijt, die met zijn bedrijf ‘Projects NV’ diensten heeft geleverd aan OGS en de OGS-voorzitter Gerold Dompig.

‘Ik ben het zat. Al mijn rekeningen staan rood. Ik kan mijn arbeiders niet meer betalen en heb ze bij een ander bedrijf te werk laten stellen. Ik krijg nog steeds projecten van de regering, maar deze mensen betalen de rekeningen niet.’ Profijt overlegt stukken, waaruit blijkt dat Dompig het perceelland waarop zijn woning staat heeft aangekocht voor het bedrag van SRD 940.316, 24. Wat Profijt stoort, is dat in de desbetreffende notariële akte is opgenomen dat Dompig regeringsadviseur is en dat hij woont aan de Jagernath Lachmonstraat nummer 181. ‘Dat is het kantoorgebouw van de OGS’, zegt Profijt. Dit is een valse opgave in een authentieke akte en een strafbaar feit. Dagblad Suriname sprak met Melvin Linscheer, directeur Binnenlandse Veiligheid. Hij bevestigde dat Dompig geen regeringsadviseur is. Dompig is beleidsadviseur en Linscheer dacht dat deze functie misschien ook als regeringsadviseur kon worden aangemerkt. Dat dit niet zo is, zal simpel uit de salariëring blijken.

Ik heb ook de inboedel betaald voor Dompig
‘Toen de woning af was, had Dompig geen geld over voor inboedel. Ik heb met een bevriende handelaar afgesproken dat hij op afbetaling zijn inboedel kon betrekken. Dompig nam heel veel spullen op rekening, maar betaalde de handelaar niet. Ik werd steeds hiervoor gebeld en heb toen de handelaar maar betaald. Per slot van rekening waren de afspraken via mij gegaan’, zegt Profijt. ‘Toen ik de rekening van SRD 47.000 aan Dompig gaf, vroeg hij mij een vals stuk op te maken en te overfactureren, zodat hij mij uit de pot van OGS kon betalen. ‘Gerold daar doe ik niet aan mee’, zei ik tegen hem en vanaf die dag ben ik ook klaar met hem.’

DNA-leden hebben wantoestanden bij OGS ook aangekaart
Dagblad Suriname haalde al eerder aan dat het al geruime tijd rommelt bij de OGS. De OGS, die voor 3 jaar in het leven was geroepen om de goudsector te ordenen met dien verstande dat na de ordening de Staat belasting kan innen uit deze sector, is nog steeds in uitvoering. Vorig jaar werd er nog een begroting van bijkans SRD 20 miljoen ingediend. Dat is vreemd, omdat het mandaat van de OGS in het eerste kwartaal van 2014 moest zijn verlopen. Hierover zijn er vragen gesteld door de Vaste Commissie van Natuurlijke Hulpbronnen. DNA-lid Asiskumar Gajadien vraagt zich af wat de OGS al die tijd met alle gelden heeft gedaan. ‘Niet eens 100 kleine goudzoekers zijn geregistreerd. Volgens toezegging van de OGS zouden 75% van de illegale goudzoekers al geregistreerd moeten zijn. Dit is niet eens 1%. De weinige geregistreerden hebben geld betaald voor de registratie, maar hebben tot op heden geen pasje ontvangen. De besteding van de middelen is ook onduidelijk’, stelt Gajadien. Ondertussen schijnt het een njang patu te zijn binnen de OGS. Er zijn heel wat voertuigen aangeschaft, waarvan sommigen klemgereden zijn, omdat er verkeerde brandstof is getankt. Ook heeft de OGS rekeningen lopen bij verschillende leveranciers en blijkt zij niet in staat te zijn deze te betalen. Dompig vaart er ook wel goed bij, want een lokale bank heeft hem onlangs 2 privéleningen tot een totaal van 1.3 miljoen verstrekt. Het verbaast Gajadien dat iemand die nauwelijks 3 jaar in Suriname werkt, in aanmerking kan komen voor zulke grote leningen.

‘Dan moet je een geweldig onderpand hebben’, stelt Gajadien, die documenten van deze leningen in handen heeft. Ook DNA-lid Diana Pokie gaf in een eerder vraaggesprek te kennen dat het beleid van de commissie OGS niet transparant is. Wat de OGS vertelt en wat in het veld leeft, is heel erg tegenstrijdig met elkaar. De OGS had de goudzoekers van dit dorp, verenigd in de Makamboa NV, beloofd andere concessies buiten de Rosebel Goldmines te geven. ‘De belofte is bij woorden gebleven, want in de praktijk is er niets van te merken’, zegt Pokie. De jongens zijn geregistreerd, maar verdere acties zijn niet meer ondernomen. ‘Er zou ook een beheersorgaan komen, maar daarvan hebben we ook niets vernomen.’

Carifesta-rekening staat ook open

‘Ook Carifesta moet mij betalen. Ik heb zo hard gewerkt en een prachtige Youth Village gemaakt en tot nu toe wacht ik op mijn geld.’ Gisteren heeft Profijt een gesprek gehad op het kabinet van de president, waarbij hem weer beloften zijn gedaan omtrent de betaling. ‘Ik wil deze toezegging binnen een dag op papier zien, anders begin ik ook hierover een civiele zaak. Ik moet SRD 395.000 ontvangen van de Staat’, zegt Profijt. ‘Ik ben niet de enige aannemer met wiens belangen er wordt gesold’, geeft Profijt aan. ‘Deze regering weet haar financiële zaken niet af te handelen.’

Copyright:

Nickerie.Net / DBS 16-10-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics