Nickerie.Net, zondag 19 oktober 2014


Platform voor beter watermanagement Nickerie

Het Waterplatform Nickerie (WPN), onder leiding van Richenell Small, moet kennis uitwisselen en een gezamenlijke visie op waterbeheer ontwikkelen. Voor het eerst zijn alle betrokkenen vertegenwoordigd in een platform. Minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling zei bij de proclamatie van dit adviesorgaan alle betrokkenen de ruimte krijgen om hun visie naar voren te brengen over de waterhuishouding. Dit past in het beleid van de regering om Suriname tot de voedselschuur te maken.

45528fc8673f84cb1d60dd02945d0a52.jpg___water.jpgMinister Stanley Betterson feliciteert Richenell Small met de benoeming tot voorzitter van het Waterplatform Nickerie.

Het gaat er om dat het Waterbeheer voor de landbouw en andere sectoren beter beheerd moet worden. Ook de ministeries van Openbare Werken en Landbouw, Veeteelt en Visserij zijn betrokken bij de uitvoering van dit project. Dit initiatief komt voort uit het project van de Europese Unie ‘Capacity building for Integrated Watermanagement in Nickerie’, dat het Overliggend Waterschap MCP (OWMCP) uitvoert samen met zijn Nederlandse partners Wereld Waternet en Waterschap Rijn en IJssel.

Het realiseren van het Water Platform Nickerie is een mijlpaal die integraal waterbeheer in Nickerie bewerkstelligt, zegt Small. Door samen de uitdagingen te bespreken en kennis uit te wisselen over waterbeheersingsprojecten, geeft het platform adviezen aan de instanties die het waterbeheer uitvoeren, die ook zitting hebben in het platform.

De launch van het WPN is voorafgegaan door twee workshops, gehouden bij OWMCP, waarvoor alle belanghebbenden zijn uitgenodigd om mee te denken over de vorm, status en overlegstructuur van het platform. De participatie was erg goed en heeft veel nuttige informatie opgeleverd, zodat het platform breed gedragen is en goed van start kan gaan, zegt Small. Het platform komt binnen een maand bijeen. Het WPN wil ook een waterhoofdstuk hebben in het Districtsplan van Nickerie.

Copyright:

Nickerie.Net / dWT 19-10-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics