Nickerie.Net, maandag 20 oktober 2014


PVF wacht op evaluatierapport NATIN Nickerie

Erak Fatehmohamed, commissaris van de Politieke Vleugel van de Fal (PVF), betreurt het dat er nog geen informatie wordt verstrekt over de bevindingen van de evaluatiecommissie over NATIN Nickerie. De commissie werd op 25 juni 2014 geïnstalleerd door de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling met de bedoeling NATIN Nickerie te evalueren. Over de bemensing van de commissie heeft de PVF eerder duidelijk haar misnoegen geuit. Vanuit Nickerie was er slechts een persoon vertegenwoordigd. ‘Iemand die het NATIN halverwege in de steek heeft gelaten”.

http://www.gfcnieuws.com/wp-content/uploads/2014/10/natin.pngDeze werkgroep heeft als taak om na te gaan in hoeverre de docentenvoorziening en de faciliteiten gegarandeerd zijn voor kwalitatief goed middelbaar technisch onderwijs. Volgens planning zou er in juli een tussentijdse rapportage komen.

De lessen op het NATIN zijn de vorige week gestart. Volgens Fatehmohamed komt het over alsof NATIN Nickerie niet bestaat voor de directeur.

Zowel studenten als docenten van NATIN Nickerie zijn zeer onzeker. Vanuit het ministerie wordt in alle talen gezwegen, terwijl er in de wandelgangen wordt gezegd dat studenten van het derde en het vierde leerjaar vermoedelijk alle lessen in Paramaribo gaan moeten volgen.

Fatehmohamed betreurt het dat personen die direct betrokken zijn bij NATIN Nickerie niet worden meegenomen in de besluitvorming.

Hij neemt het de directeur van NATIN ook kwalijk dat er nog geen algehele coördinator is aangesteld voor NATIN Nickerie. Het werk wordt op dit moment gedaan door de coördinator van Studentenzaken.

Volgens Fatehmohamed moet NATIN Nickerie gecontinueerd worden. Er is genoeg geld vrijgemaakt voor het middelbaar technisch onderwijs.

Bijkans 70% procent nieuwe studenten heeft zich dit schooljaar ingeschreven, ondanks zoveel onterechte kritiek. Hieruit blijkt de noodzaak voor het voortbestaan van de school, vervolgt hij.

Het is nu de taak van de overheid om te zorgen voor adequate praktijklokalen en voor gekwalificeerde docenten. Fatehmohamed snapt niet waarom de praktijkfaciliteiten in Nickerie niet in orde gemaakt kunnen worden. Deze kunnen ook gebruikt worden voor het lager-, middelbaar – en hoger beroepsonderwijs.

Volgens de PVF is onderwijs de basis voor ontwikkeling van elke samenleving. President Desi Bouterse wordt opgeroepen om de uitdagingen binnen het middelbaar beroepsonderwijs in Nickerie aan te pakken.

Copyright:

Nickerie.Net / GFC 19-10-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics