Nickerie.Net, dinsdag 21 oktober 2014


Jairam: 'Landbouw subsidie is heel normaal in de wereld'

Op een vergadering van de Politieke Vleugel van de FAL (PVF) in de Oostelijke Polder in Nickerie heeft voorzitter Soedeshchand Jairam, gezegd dat landbouwsubsidie een wereldverschijnsel is. Overal in de wereld wordt landbouw gesubsidieerd en dit is heel normaal, stelt Jairam.

Soedeshchand Jairam, voorzitter PVF

Jairam heeft de kernbesturen voorgehouden dat de partij nog steeds pleit voor een tweesporenbeleid voor de landbouwsector om Suriname daadwerkelijk te maken tot de voedselschuur van de Caricom. “Op het ene spoor moet er gewerkt worden om de kostprijs te verlagen en de opbrengst en kwaliteit te verhogen. op het andere spoor moet er gewerkt worden om het boerenbestand in stand te houden door directe subsidie. Zonder ondersteuning van de staat is landbouw niet mogelijk”, meent Jairam.

De voorzitter van de PVF heeft de aanwezigen voorgehouden dat hoewel de Wereldhandelsorganisatie WTO in alle landen de landbouw op de een of andere wijze subsidieert, het niet voldoende is. een goede organisatie is belangrijk en een goede vertegenwoordiging van de landbouwers in het parlement is ook noodzakelijk. “PVF zal daarom via hun vertegenwoordiging in het parlement pleiten voor een subsidiebeleid. Juist de landen die pleiten voor liberalisering en terugtredende overheid , subsidiëren het meeste. Wij zijn tevreden met de ondersteuning aan de rijstboeren, maar deze moet geïntegreerd worden in het landbouwbeleid”, deelde Jairam mee.

Copyright:

Nickerie.Net / NSS 21-10-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics