Nickerie.Net, zondag 26 oktober 2014


Nickeriaanse kiezers hebben hun keus al gemaakt

Op zaterdag 25 oktober is er een ressort bijeenkomst georganiseerd door de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP).  De Nickeriaanse kiezers hebben hun keus al gemaakt door in grote getalen aanwezig te zijn op deze ressortvergadering. Men zou eerder denken dat het een massameeting was terwijl deze vergadering op ressort niveau is gehouden.  Op 25 mei zullen Nickerianen hun stem massaal op de VHP, de Oranje partij, uitbrengen. De kiezers hebben er spijt van dat ze in 2010 op de NDP hadden gestemd.

Voorafgaand aan de bijeenkomst was er een meet the people in het ressort Henar, daarbij heeft het volk haar ernstige misnoegen geuit over het beleid . Er wordt niet gekeken naar de ontwikkeling en vooruitgang van de bevolking. Er zijn veel gevallen van rancune tegen personen die bij de overheid een baan hebben. Er wordt door de functionarissen van de regerende partij personen onder druk gezet om zich te keren tegen de VHP en aan te sluiten bij de NDP.

Er is enorm veel kritiek geuit, omdat het niet goed gaat in het rijstdistrict Nickerie, de beloofde ontwikkeling (voedselschuur van het Caribische gebied) is uitgebleven. Waarden en normen worden door paarse politici niet meer acht genomen. Er is sprake van haatzaaien.  De economische ontwikkeling is helemaal achteruit gegaan. Er is sprake van neerwaartse spiraal in de economie. Huishoudens komen niet uit met hun middelen.

Jongeren hebben geen ontplooiingskansen in het rijstdistrict. Hun rechten worden vertrapt, er zou een  landbouwschool komen in Nickerie, nog 7 maanden te gaan voor deze regering en ze hebben alles links laten liggen. De jongeren  zijn moe van de corruptie en onveilige situaties . Zij moeten bij hun sollicitatie aan geven dat zij lid zijn van de paarse partij alvorens een baan te krijgen. De beloofde bloeiende toekomst is een droom gebleven.

Een jaar terug was er over waterproblemen gesproken. Assemblee lid Rashied Doekhie verweet  de VHP dat zij niets gedaan had, terwijl VHP altijd gezorgd heeft voor goed en gezond drinkwater. Bewoners van Henar zijn aan hun lot overgelaten. In Nickerie is er zoveel corruptie gepleegd door de regering, dat een tv station gelieerd aan de NDP, de corruptieschandelen probeert te verdoezelen. Men is niet objectief bezig met het verstrekken van nieuws.

Er wordt met grondpapieren van personen gesjoemeld, gronden worden ingepikt door  functionarissen van ROGB. Met gronden wordt er politiek gespeeld en kiezers worden een worst voorgehouden. SWM terrein is ingepikt en de SWM moet nu het terrein terug kopen van deze regering.

Het terrein was bestemd om proef te draaien voor parboild rijst. Zo wordt de ontwikkeling van de rijstsector tegen gehouden . Bij de sluis van Longmay, is er een terrein dat moet dienen voor zanddistributie, maar wordt ingepikt door een zekere Johnny. Onderwijs wordt beperkt door deze regering en wordt door onderwijsautoriteiten aangegeven dat er geen middelen beschikbaar zijn voor  voortzetting van het onderwijs.

De gezondheidzorg in Nickerie laat ook te wensen over. Er zijn in korte periode enkele epidemieën uitgebroken,  er zijn bijna geen adquate voorzorgsmaatregelen getroffen.

De VHP wordt steeds verweten dat alles wat fout is gegaan, de schuld is van de VHP, terwijl Doekhie met zijn stichtingen de staat voor miljoenen heeft benadeeld. Een school is gebouwd in een buurt waar de dichtheid van studenten niet van dien aard is. Terwijl er buurten zijn waar scholen hoognoodzakelijk is wordt er geen aandacht daaraan besteed.

Er zou een landbouwschool komen onder leiding van de heer Donk, tot de dag van vandaag is er nog niets van terecht gekomen. Al het geen dat ontwikkeling voor Nickerie moet brengen  wordt afgebroken en vernietigd. 

VHP

Copyright:

Nickerie.Net /VHP 26-10-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics