Nickerie.Net, maandag 27 oktober 2014


Stop het verval in Sranan!

Kijken we rond in Nederland, dan merken we dat onze Srananmans best in de rij willen en kunnen staan, geduldig wachtend, niet durven te schelden. We zien dat onze Srananmans ook voorzichtig uit hun auto stappen, althans de portier niet opensmijten en schade aanrichten aan de auto van de ander, zelfs niet in smalle parkeervakjes. Zien we soms een Surinamer fietsen, dan fiets hij braaf in rechte lijn, zonder” kis-kis sani” te maken op de fiets en gevaarlijk zigzag rijden. Waarom kunnen we dat ook niet in Suriname? Zien we na werktijd groepjes arbeiders nog een pils of ‘sopi’ pakken bij een supermarkt in Nederland? Zien we in Nederland zoveel motorfietsen met oorverdovend lawaai ongehinderd door het verkeer heen racen zonder onmiddellijk opgepakt te worden in Blanda?

Hinder en overlast veroorzaken is uit den boze in Nederland. Maar in Suriname is de politie veel te lui om op sommige wegtrajecten zowel overdag als in de avond op de loer te staan en de rijders te beboeten.

Ondanks vele jarenlange, aanhoudende klachten zien we de “rijdende discotheken” en tourbussen, met onaanvaardbare luide muziek. In Nederland moet je dat maar durven! In Suriname gaat men daarmee door tot zelfs 02.00 uur in de nacht, dankzij verleende vergunning door de districtscommissaris. Zo’n tourbus zou in beslag genomen moeten worden en daarnaast SRD 2000,- aan boete betalen.

In Nederland, vooral in de buitenwijken, is er een en al rust om van de TV te genieten, of herstellen van een ziekte of om te studeren.

Suriname is een zeer lawaaierig land geworden en het toenemend asociaal gedrag van onze Srananmans wordt al te lang gedoogd en de rustwillende burger wordt benadeeld. Staan we daar wel voldoende bij stil?

De politie moet uit een ander vaatje tappen en de gemeenschap zichtbaar beschermen met de wet in de hand. We horen tot hier in Holland dat genoemde misstanden zijn toegenomen in Sranan.

We zien dwars overlangs geparkeerde auto’s voor de supermarkt, waardoor zich minder auto’s kunnen invoegen. Maak je de fout een opmerking daarover te maken in Sranan, dan kan een heftige woordenwisseling en scheldkanonnade van de foutparkeerder volgen en kan hij zelf al snel een mes of pistool trekken.

We zien overal bij de minste geringste woordenwisseling, soms dodelijke steekpartijen, of nu met mes of schroevendraaier. Wat is er zo fout met een groot aantal van onze Srananmans?

De Politie zal zelfs verdacht overkomende zwervers of junkies preventief moeten fouilleren, maar we laten alles na wat de gemeenschap moet beschermen. Dat is net wat de Nederlandse politiek al decennia doet. Alles doen om het volk zo goed mogelijk te dienen.

Zo kon Nederland een topland worden, gedragen op discipline en behoorlijk bestuur. Indien een regering faalt om haar burgers te beschermen in hun rechten, mag zo’n regering ook de cel in!

Schrijf je een klachtbrief naar de overheid. de regering/politici of zelfs naar een bank, mag je verwachten dat je binnen 2 twee weken schriftelijk antwoord zal krijgen. Men gaat zeer correct om met je gepleegde moeite en betoont de overheid respect voor de burger.

Men reageert omdat dat goed bestuur is. In Suriname mag je maanden/jaren wachten naar een reactie op je brief. Soms vraagt men dat de burger een brief moet schrijven maar zegt niet op welk termijn antwoord zal volgen.

Een overheid of ambtenaar die niet de cultuur heeft om correct transparant te zijn maar corrupt, zal niet schrijven en niet verantwoorden! Hoe gaan we daarmee om in Suriname? Moeten we hiermee gelukkig zijn?

Waarom wordt de vraag niet ronduit en ondubbelzinnig door journalisten gesteld aan het Staatshoofd dat de rechtstaat ondergeschikt is gemaakt aan hem en zijn regering? Dat de corruptie vooral in vereniging, dus door meerderen die elkaar afdekken en samen in de buit delen, alsmaar toeneemt en bijna onaanvaardbare proporties heeft aangenomen?

Er zijn steeds meer zeer geraffineerde witteboordencriminelen, normen werden verlaagd en het lijkt erop dat delen van de media dik tevreden zijn. Sommige laffe of dubieuze politici geven het bewind zelfs het cijfer 8 of 9.

Behalve de bureauambtenaren wordt ook de politie in Sranan steeds moeilijker bereikbaar. Waar of niet ?! De agent, onderinspecteur of inspecteur is te veel uitgereden, of te vaak een dagje met verlof. Of soms is hij wel binnen maar wenkt dat hij er niet is. Ook hij heeft meer aan de wetsovertreder /misdrijfpleger en aanhang dan aan de klagende benadeelde. Dat mag toch niet?! Je zaak wordt al vroeg verknald. Bij wie moet je dan het beklag doen?

Ons Sranan is zwaar in verval. Omdat er al jaren niet streng corrigerend wordt ingegrepen. Het kwaadaardige wordt dominant door de normverlaging en gedoogd.

De burger kan niet snel een beroep doen op zijn rechten want het rechtsproces duurt te lang. Dat weten de corruptelingen en anderen ook. Je loopt met een groot Christuskruis op de borst rond als een heilige terwijl je de as van het kwaad helpt vormen en grote criminelen beschermt met je politiekspel.

Waarom geen snelle behandeling en afkondiging van de Wet Openbaarheid van Bestuur? Waarom niet meer bescherming van de burger tegen afpersende ambtenaren?

Meneer Pingeling Jhauw maakte een bekrompen opmerking dat meer vrouwen in de politiek en in de ambtenarij de mate van corruptie zal bestrijden. Helemaal onwaar! Moeten we zo corruptie bestrijden?

Meneer Ping schijnt niet te weten dat op vrijwel alle ministeries en ook op commissariaten een aantal vrouwen in de voorlinie van de ‘tjuku’-club staan en afdekkingsopdracht hebben. Ze hebben helaas het voordeel van de twijfel als vrouw. Maar als we moeten oppakken, dan het hele zootje zonder uitzondering!

Heel wat zeer zware vrouwen zitten toch ook als helpers van de Surinaamse drugsonderwereld in de grote witwas en wegsluizen van valuta? Met dat soort figuren moeten we geen medelijden hebben.

Suriname is een paradijs geworden voor criminelen, want men weet dat er te veel zwakke en corrupte schakels zijn bij de politie en justitie die het zeer aantrekkelijk maken om dan wel mee te doen als corrupte ambtenaar samen met anderen, of als handlanger.

Bewijzen worden weggemaakt, sporen gewist, want een deel van onze politie is te traag. De telefoon van een bepaald politiestation “werkt al maanden niet goed” of is gewoon op bezet gezet, want men kan de werkdruk niet aan. Idem bij justitie.

We zien dat zware mannen uit de handel, anderen of benadeelden die hun recht zoeken, al snel met geweld (laten ) bedreigen. Een aantal hoge politieagenten heult liever met de zware boys om de ‘tjuku’.

Jammer dat er totaal geen verbetering zichtbaar is, tot blijdschap van de corruptelingen en de onderwereld in Sranan.

Het Staatshoofd en een aantal politici zien er echter zo gelukkig en tevreden uit. Zij hebben het hoogste punt in hun politieke carrière bereikt.

Men wil graag dat het volk dat ook gelooft.

Justus Reinhart

Copyright:

Nickerie.Net /GFC 27-10-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics