Nickerie.Net, woensdag 05 november 2014


Monorath teleurgesteld in regering en collega’s

PARAMARIBO - Nieuw Suriname parlementariër Harish Monorath, is teleurgesteld in de regering en in president Bouterse. Dat zegt hij in een interview in de novembereditie van Parbode. “De regering had veel meer kunnen realiseren en verdient daarom een diepe onvoldoende.” Nieuw Suriname trad vóór de verkiezingen van 2010 toe tot de Mega Combinatie en stapte na 25 mei in de .coalitieboot. Daarna viel Monorath van de ene teleurstelling in de andere. “Tot aan de verkiezingen van mei 2010 leek het erop dat wij werden betrokken binnen het besluitvormingsproces van de Mega Combinatie. We mochten meedenken en oplossingen helpen aandragen. Eens de regering was gevormd, bleek daar plots helemaal geen sprake meer van te zijn.”

Foto: Nieuw Suriname parlementariër Harish Monorath

In de ogen van Monorath is de Hindostaanse gemeenschap systematisch uitgesloten uit het machtscentrum. “Ik heb het hier uitdrukkelijk niet over een etnisch sentiment, maar over een demografische realiteit. Bijna vijftigduizend Hindostanen hebben niet-traditioneel gestemd en voor de Mega Combinatie gekozen, maar hun stem hebben ze nooit teruggezien in de regering. Het afgebrokkelde vertrouwen van die grote groep Surinamers heeft Bouterse nooit meer kunnen terugwinnen.”

“Gaandeweg brak bovendien het ene na het andere corruptieschandaal los, waardoor ook deze regering met een besmet blazoen de verkiezingen tegemoet gaat. Er is geknoeid met gronden, zoals toen voormalig onderminister Mahender Gopi 96.000 hectare cadeau kreeg. Wat is er daarnaast gebeurd op Openbare Werken, toen Ramon Abrahams eerst leek te worden ontslagen wegens wanbeheer, maar vervolgens een promotie als raadsadviseur kreeg? Wat is er gebeurd met die geweldige lijst die in april 2011 aan het parlement is aangeboden over de fraude op het Ministerie van Ruimtelijke Ordening door Paul Somohardjo? We weten het allemaal niet.”

Ook de ruim tweehonderd wetten die niet door het parlement zijn behandeld, zitten Monorath dwars. “Volgens mij had het parlement er minstens honderdvijftig kunnen behandelen. Op een gegeven moment zou je de moed kunnen opgeven, en in plaats van parlementslid een soort kamerplant worden. Ik wil niemand tegen de schenen trappen, maar veel collega’s van me gedragen zich precies zo. Ze zijn het net zo goed oneens met het beleid of met het gedrag van bepaalde ministers, maar tolereren dat omdat ze anders ook niet meer op dienstreis mogen gaan, of bang zijn hun maandloon van SRD 13000 op het spel te zetten.”

right:

Nickerie.Net / No Spang 05-11-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics