Nickerie.Net, donderdag 06 november 2014


Introductie Kumar Ramlal,  lijsttrekker voor het CDA in Nissewaard

Introductie:

Ik ben Kumar Ramlal van oorsprong een Nickeriaan en ben door de leden gekozen als lijsttrekker voor het CDA in de nieuw te vormen gemeente Nissewaard. Per 1januari 2015 gaan namelijk de gemeente Spijkenisse en Bernisse op in een gemeente. Momenteel ben ik raadslid/fractievoorzitter in de nu nog gemeente Spijkenisse.

In de komende periode gaat er voor de nieuwe gemeente het een en ander veranderen. Zaken op bet gebied van zorg, jeugd en inkomen. Maar vooral op het gebied van integratie tussen de inwoners van Spijkenisse en Bernisse. Bernisse met een plattelands karakter en Spijkenisse met een karakter van een stad.

Twee culturen die het gevoel moeten krijgen dat ze zich thuis voelen in de nieuwe gemeente Nissewaard. Met mijn ervaringen en het gevoel voor mensen en de creatieve geest wil ik graag de uitdagingen aangaan die deze mooie stad Nissewaard te wachten staan in de komende jaren.

Deze jaren zullen zich voornamelijk kenmerken door vele veranderingen. Vele veranderingen die voortvloeien uit een verandering in onze tijdsgeest van verzorgingsstaat naar participatiestaat.

Hoe gaan wij hier mee om? Hoe houden wij iedereen aan boord. En nog belangrijker, hoe gaan wij met elkaar om? In de komende periode zullen te maken krijgen met bezuinigingsmaatregelen.

Deze zijn deels noodzakelijk maar mag in mijn beleving, niet ten koste gaan van de solidariteit in onze maatschappij en de gemeente Nissewaard. Ik ben ervan overtuigd dat door goed naar elkaar te luisteren, met een oplossingsgerichte instelling waarbij regels niet het doel is maar een middel en ruimte te bieden aan elkaar om te bouwen, wij een gezonde balans hierin kunnen krijgen.

Een gezonde balans bereik je alleen maar door het betrekken van gezonde en maatschappelijk betrokken mensen.

Wat ik verder belangrijk vindt dat door allerlei maatregelen die van bovenaf opgelegd worden dit niet ten koste gaan van de mensen die het al zo moeilijk hebben en moeten zien te voorkomen dat ze tussen wal en schip vallen.

Gemeenteraadsverkiezing woensdag 19 november 2014

Kies daarom voor het CDA die staat voor; betrouwbaar, zorgzaam en leefbaar

Kies Kumar Ramlal

CDA lijst 5, nummer 1

right:

Nickerie.Net / Ingezonden 06-11-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics