Nickerie.Net, maandag 10 november 2014


Beduidend lager waterpeil stuwmeer

PARAMARIBO - De Suriname Aluminum Company, L.L.C. (SuralcoL.L.C.) wordt momenteel geconfronteerd met een beduidend lager waterpeil van het stuwmeer dan tijdens het aanbreken van de energiecrisis. Dit blijkt uit een gesprek met Ruben Halfhuid, managing director van Suralco. Halfhuid bevestigt dat de waterstand van het Ir. Van Blommensteinstuwmeer nog een penibel vraagstuk is en onthult dat een peildaling zich heeft voortgezet van 8½ voet naar 9½ voet. In overleg met de overheid en de Energie Bedrijven Suriname (EBS) was door de Suralco het besluit genomen een aantal turbines van de waterkrachtcentrale alsnog operationeel te houden en momenteel wordt dan ook dagelijks zo’n 70 MW energie geleverd aan de EBS.

De bedrijfstopper geeft echter aan dat, gezien de lage waterstand in het meer, in principe er toe over moet worden gegaan slechts 50 MW energie te leveren. Suralco houdt evenwel rekening met de situatie bij de EBS, die onlangs bovendien een tegenslag te verduren had, waardoor minder stroom opgewekt kon worden.

In ieder geval zal getracht worden de 70 MW energievoorziening aan de EBS aan te houden, totdat de versnelde afbouw van de transmissielijn van Staatsolie naar Menckendam wordt gerealiseerd. Het was de bedoeling dat deze transmissielijn eind oktober of begin november zou worden opgeleverd, waardoor 20 MW extra vermogen getransporteerd zal worden naar de gebruikers.

Vooralsnog worden de vijf turbines van de waterkrachtcentrale draaiende gehouden, maar Halfhuid waarschuwt dat gezien de erg droge tijd de energieleverantie aan EBS in de nabije periode sowieso minder en niet meer zal worden. Immers moet voorkómen worden dat er een situatie ontstaat, waarbij de turbines maar water blijven trekken uit het stuwmeer bij een superlage waterstand.

Met de realisatie van de transmissielijn van Staatsolie zullen de perspectieven wel wat gunstiger worden en zal tegen eind december, wanneer de regentijd haar intrede zal doen, eveneens meer waterkrachtenergie opgewekt kunnen worden. Suralco trekt zelf voor de eigen bedrijfsactiviteiten te Paranam zo’n 10 megawatt energie uit de waterkrachtcentrale en dit blijft in principe constant zo. Met stookolie genereert de aluinaarderaffinaderij daarnaast 30 à 40 MW aan energie.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /No Spang 10-11-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics