Nickerie.Net, woensdag 12 november 2014


Mondige student zet de president Bouterse te kijk!

Mondige Universiteit Student tegen Desiré Delano Bourterse: Uw bezoek aan de Universiteit is voor de gek houderij.

Een moment van enige verbijstering werd veroorzaakt door een student die de president vroeg in hoeverre hij de komst van de president naar de universiteit als ‘een aanslag op de intelligentie van de studenten’ moest zien. ‘U bent toch niet pas in 2104 gekozen, maar al veel langer’, zei de student, ‘want we hebben nog maar 6 maanden voor de verkiezingen’, aldus de student. De student ging zover om te vragen of hij het bezoek van de president moest zien als ‘voor de gek houderij’. Gelijk hierna verontschuldigde de student zich voor zijn woordkeus. Van zowel het gezicht van de president als dat van alle overige aanwezigen was af te lezen dat zij geschokt waren en de opmerking van deze student als geheel onverwachts ervoeren. Zonder echter op de opmerking van de student in te gaan, werd de volgende student in de gelegenheid gesteld de problemen van zijn faculteit aan te kaarten.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden 12-11-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics