Nickerie.Net, maandag 17 november 2014


Bouterse en de universiteit - komt het ooit goed?

 

Ruim 6 maanden voor de verkiezingen brengt president Bouterse een bezoekje aan de enige universiteit die Suriname rijk is. Het in 1983 tot de ‘Anton de Kom Universiteit ’ gedoopte wetenschappelijk onderwijs heeft in de afgelopen 54 maanden geen bezoek gehad van de president doch zijn in zijn opdracht wel belangrijke vergaderingen van het universiteitsbestuur getorpedeerd. Hoezo verbaast de president zich over de situatie van de universiteit? Laat de president geen loopje nemen met de intelligentie van het volk of met de studenten van Adekus. Mevrouw Geerlings-Simons is op de hoogte van alle problemen van de universiteit aangezien zij als lid van de vaste commissie van Onderwijs in de vorige DNA- zittingsperiode heeft deelgenomen aan uiteenzettingen op de universiteit zelf met name in verband met begrotingsbehandelingen toen. Dat de president nu pas notie neemt van de perikelen op de universiteit komt enorm populistisch over en dan maakte hij ook nog eventjes van de gelegenheid gebruik om voor kerstman te spelen en een paar beloften te doen al dan niet met voorkennis van bepaalde zaken.

 

Aanslag intellect
Inmiddels herinneren we ons allemaal dat de president beloofd had dat het district Wanica in deze regeerperiode een universiteit (en een ziekenhuis) zou krijgen doch van realisatie van deze belofte is hoegenaamd niets terechtgekomen. Terecht heeft de student Carlos Molijn gedurfd om het volgende de president voor de voeten te gooien: ‘in hoeverre pleegt u vandaag met uw komst een aanslag op ons intellect?’

Hij verduidelijkt zijn standpunt en vraagstelling verder door het volgende op facebook te plaatsen: “Ik zeg als we nu zwijgen dan komt de volwassen democratie nooit, ik wil in een land leven waar mensen ter verantwoording en zelfs berecht worden bij verduistering, leugens en mismanagement. Als we nu niet praten dan WANNEER!! Geld wordt gewoon gesmeten op podiums, is dat een volk opvoeden of wanneer een president zes maanden voor de verkiezingen alle problemen wil oplossen, wie is die dommie? Is dat het traject naar VOLWASSENHEID! Laat het duidelijk zijn ik heb me niet verontschuldigd, omdat ik die vraag heb gesteld, maar omdat het twee vragen waren in één en een risico is dat men gemakshalve bij de beantwoording kan zeggen: ik begrijp je vraag niet. Dus concreet zijn, maar de boodschap was duidelijk no denki dat yu o kon law unu dja!”

Loopje
Ik weet niet waarom het DNA-lid Bouva zich als een terriër op de jongeman wierp, maar het zou het staatshoofd hebben gesierd als hij gewoon een antwoord had gegeven op de vraag van de student. In ieder geval heeft deze mondige student, die de democratie niet slechts in woorden wenst te beleven, historie geschreven. Op sociale media zijn er heel wat discussies gewijd aan het bezoek van de president aan de universiteit waaruit blijkt dat door het enorme aantal vragenstellers en vragen, er helemaal geen discussie op gang is gekomen. Eén van de reacties op een site wens ik u niet te onthouden: “Er waren te veel vragen en vraagstellers om in zo'n korte tijd een zinnige discussie op gang te brengen. De vragen moesten worden geclusterd per faculteit. Zo leek het alsof eenieder een loopje wilde nemen met de president.”

Maar natuurlijk heeft men een loopje willen nemen met de president, omdat het Bouterse is geweest die in 1982 de universiteit voor 10 maanden liet sluiten en onder het regime van Bouterse werd de decaan van de universiteit vermoord. De studentenstakingen begonnen toen het collegejaar ’82-’83 niet begon. De docenten werden de wacht aangezegd en de brain drain begon. Het dieptepunt was December 1982. Het totaal wetenschappelijk onderwijs werd ontwricht en vernietigd. Juist ja, om dan nu naar diezelfde universiteit te gaan, moet je lef hebben. En die lef (zonder wapentuig) kreeg Bouterse pas weer toen hij al 54 maanden aanzat als president met ook nog eens een ongrondwettelijke en schandalige amnestiewet op zak. Ai president het was goed geweest als u eerst uw verontschuldigingen aanbood voor het rampaneren van onze universiteit in de jaren 80, want wat nu wordt tentoongesteld lijkt maar op een NDP-circus.

 

Mr. drs. Sharmila Kalidien – Mansaram (oud Adek-studente)

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /NSS 13-11-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics