Nickerie.Net, maandag 17 november 2014


Verzet tegen spoorbaan in huidig concept

PARAMARIBO - ďSpoorbaan in huidige concept onacceptabelĒ. Zo luidt de titel van een communique dat is uitgegeven door het Comitť Behoud Woongenot Indira Gandhiweg West. Volgens de jongste uitleg van de presidentiŽle commissie Spoorlijn zal de 30 kilometers lange spoorlijn tussen Poelepantje en Onverwacht grootdeels evenwijdig lopen aan de Indira Gandhiweg, en wel aan de westzijde. De spoorlijn zal volgens de voorlopige studie zoín 50 wegen die uitkomen op de Indira Gandhiweg hinderen, waardoor aanpassing nodig zal zijn op al deze kruisingen en over het Samaccakanaal zal een beweegbare brug komen. Echter, het Comite Behoud Woongenot Indira Gandhiweg West waarschuwt dat de problemen niet alleen van verkeerstechnische aard zijn.

Ook met de nu aan de gang zijnde milieustudie alleen, zou niet veel gezegd zijn. Met de drastische wijzigingen van de omstandigheden op de lange route, wijzen zij op de economische schade die het project met zich brengt voor de talrijke particulieren en ondernemers op de route. ,,De geprojecteerde spoorbaan in zijn huidig concept, is vanwege meerdere en fundamentele redenen voor bewoners ten westen van de Indira Gandhiweg totaal onacceptabel. Er is een milieustudie gaande, waarvan niemand iets merkt. Belangrijker is dat er ook een sociaal-economische studie wordt gedaan naar de effecten van dit project op de lokale bevolkingĒ, schrijven de betogers.

Het communique luidt verder: ,,Als we de verslagen in de verschillende kranten mogen geloven, betekent voornoemde spoorbaan voor alle winkels, horecasector, pompstations, klinieken, bedrijven etc. een enorme financiŽle strop, aangezien hun bereikbaarheid en omzet meteen in het gedrang komen. met het afsluiten van nagenoeg alle wegen ten wensten van de Indira Gandhiweg en ontstaat er een enorme waardedaling van alle percelen en gebouwen die aan de afgesloten wegen liggen, omdat ze vanuit de Indira Gandhiweg niet meer direct bereikbaar zijn. Wie zal alle betrokkenen vergoeden voor deze financiŽle ramp.

Alles wat men in de afgelopen tientallen jaren met veel moeite heeft opgebouwd, wordt met deze spoorbaan binnen een vloek en een zucht vernietigd. En het is een niet te onderschatten probleem, omdat het duizenden gezinnen, die ten westen van de spoorbaan wonen, raakt. Wie geeft de regering het recht om burgers zulke grote financiŽle schade toe te brengen, omdat zij toevallig in voormeld gebied hun woning hebben gebouwd. Met dit soort grote (populistische) projecten dient men zeer omzichtig te werk te gaan om niet nog meer ellende te veroorzaken dan er nu al is.

De spoorbaan die in 1903 door gouverneur Lely werd gebouwd, heeft ook nimmer kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen, die toentertijd werd gekoesterd. De vraag die beantwoord moet worden is: ,,Is Suriname niet te kleinschalig om zoín groot project rendabel te houden? Tientallen buschauffeurs die momenteel de lijn Paramaribo-Onverwacht onderhouden zullen brodeloos worden gemaakt. Familieverbanden en de wijze waarop kennissen met elkaar in de periferie omgaan worden grondig verstoord door het isoleren karakter van de geprojecteerde spoorbaan.

Het lijkt wel of er een Berlijnse muur zal worden opgetrokken om het oosten en westen van de Indira Gandhiweg van elkaar te scheiden. Het wordt de bewoners van het westen van de Indira Gandhiweg onnodig moeilijker gemaakt hun weg naar andere bestemmingen te vinden, door de af te leggen afstanden alsmaar te vergroten. Al het voorgaande zal een zeer ernstige inbreuk betekenen op het woongenot van een ieder die momenteel ten westen van de Indira Gandhiweg woont. Om dit probleem op te lossen zijn er twee (2) opties namelijk:

a. Alle wegen en uitgangen van woningen blijven gewoon uitmonden op de Indira Gandhiweg, individueel beveiligd door middel van een automatische hefboom.

b. Een aan te leggen parallelweg ten westen van de spoorbaan met uitgangen naar de Indira Gandhiweg (echter is er geen ruimte genoeg voor de dubbele spoorbaan, de ontwateringswerken en de parallelweg naast elkaar). De Nederlandse uitvoerder van het project zal ons voor berekenen dat alles koek en ei is, maar wij burgers van dit land zullen uieindelijk met de gebakken peren komen te zitten als het verkeerd gaat.

Een veel eenvoudiger en bovenal goedkoper alternatief is om de spoorsloot te dempen en een derde autorijbaan die een hoge asdruk kan hebben te construeren, speciaal en alleen bestemd voor grote bussen en autotrucks, alsook een aparte brug over het Saramaccakanaal. De verkeerssituatie zoals hij nu bestaat, blijft voor het grootste gedeelte hierdoor intact. De overheid zal hierdoor in staat zijn de modernste bussen aan te schaffen en te onderhouden en niet een spoordienst te moeten opzetten die onze generatie zelf nooit heeft gekend.Ē

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /No Spang / FOS Network 17-11-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics