Nickerie.Net, dinsdag 18 november 2014


'Treinproject is om kiezersgedrag te beïnvloeden'

PARAMARIBO - Het project waarbij een treinverbinding is geprojecteerd tussen Paramaribo en Onverwacht is slechts bedoeld om het gedrag van de kiezers te beïnvloeden. Dit merkte Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), vorige week woensdag op in ‘To the Point’. De voormalig JusPol-minister besprak met zijn voormalige collegaminister en voorzitter van de Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP), Celcius Waterberg, in dit actualiteitenprogramma de politieke ontwikkelingen in het perspectief van de samenwerkende politieke partijen. Santokhi plaatst sowieso kanttekeningen bij het financieel plaatje van 130 miljoen euro waarmee het treinproject is gemoeid en toont zich bezorgd over de impact op onze schuldenplafond.

Foto: Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP)

Hij beschikt over calculaties waarbij voor genoemd bedrag met gemak een spoorlijn van Paramaribo naar Marowijne en Nickerie zou kunnen worden opgezet en ook zou men net zo goed duizend degelijke bussen kunnen aanschaffen om het transportprobleem aan te pakken. Het wekt bij de VHP-voorzitter tevens bevreemding dat naar verwachting SRD 17 tot SRD 20 per passagier per rit zal worden betaald, terwijl momenteel een busrit van de stad naar Onverwacht SRD 2 kost.

Nog merkwaardiger is het argument van presidentieel adviseur Eddy Jozefzoon die beredeneerde dat het miljoenenproject noodzakelijk is omdat schoolkinderen nu rond 3.30 uur moeten opstaan om onderwijs in de stad te volgen. Santhokhi repliceerde dat de regering dan net zo goed het onderwijs naar die contreien had kunnen brengen.

Er zou dan invulling worden gegeven aan het voornemen tot decentralisatie en middelbaar, technisch en marktgericht onderwijs kunnen aldaar worden opgezet. De VHP-topper benadrukte dat het treinproject bedoeld is om het kiezersvolk grootse dromen voor te houden en de samenleving te beïnvloeden.

Van het TCT-ministerie is bovendien nooit iets vernomen over een dergelijk project en werden eerder al droombeelden voorgehouden over fly-overs, bruggen over grensrivieren, weg naar Brazilië en een diepzeehaven. BEP-voorzitter Waterberg vulde aan dat in het BEP-programma wel een treinverbinding was opgenomen, maar dan voor de ontsluiiting van het verre binnenland. De wegen zouden met zo’n trein ontlast worden van zwaar houttransport en daarnaast zouden de werkgelegenheid en het toerisme worden bevorderd.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /No Spang 18-11-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics