Nickerie.Net, donderdag 20 november 2014


'DNA ondergeschikt aan internationale verdragen'

Ruth Wijdenbosch, vicevoorzitter van De Nationale Assemblee. De Nationale Assemblee (DNA) zal de aangepaste amnestiewet moeten terugbrengen in de oorspronkelijke staat, wanneer het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens Suriname zou vonnissen. Vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Ruth Wijdenbosch (Nieuw Front/NPS), zegt dat er geen sprake is van bemoeien in interne zaken. Het gaat hier om het schenden van internationale verdragen, althans wanneer het Hof van mening is dat de amnestiewet het 8 decemberstrafproces niet had mogen stoppen.

9c7994d513f7b057c528ca09ec2706df.jpg___Ruth_Wijdenbosch_8_juli_2010.jpgIn 2012 heeft de mensenrechtenorganisatie Allied Collectieve, onder leiding van Robert Hewitt, een klacht gedeponeerd bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Wijdenbosch is het niet eens met coalitieleden als zou het Inter-Amerikaans Hof via de regering het parlement niet kunnen dwingen de aangenomen amnestiewet ongedaan te maken. "Het gaat hier niet om een geval waarbij de soevereiniteit van het college in het geding is. Als land hebben we met het tekenen van internationale verdragen, ingestemd dat deze boven onze grondwet staan”, legt Wijdenbosch uit.

Voldoende gewaarschuwd

Volgens Wijdenbosch is het best mogelijk dat Suriname, en niet voor de eerste keer, een vonnis tegen zich krijgt van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens. “In onze positie als voorzitter en ondervoorzitter van het parlement hebben mevrouw Simons en ik voldoende brieven gekregen van internationale organisaties om de amnestiewet niet te wijzigen. Daarnaast hebben tal van mensenrechtenorganisaties hun kritiek hierover aan ons bekendgemaakt. We zijn dus voldoende gewaarschuwd”.

De OAS-commissie zal zich de komende periode uitspreken over de aangenomen aangepaste amnestiewet in 2012. Intussen probeert het parlement van Suriname gedaan te krijgen dat een nog te benoemen Constitutioneel Hof de amnestiewet toetst aan de grondwet. Met de aanname van de amnestiewet is door de Krijgsraad de vervolging van het 8 decemberstrafproces geschorst. “Wij gaan daarom geen quorum verlenen aan vergaderingen van het parlement waar een orgaan benoemd moet worden dat een verdere behandeling van het strafproces onmogelijk maakt”, zegt Wijdenbosch.

Wilfred Leeuwin

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /No Spang 19-11-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics