Nickerie.Net, donderdag 20 november 2014


Monetaire reserves wederom zwaar onder druk

PARAMARIBO - De monetaire reserves van Suriname zijn op een dieptepunt beland en lijken met een verdere inkrimping van US$ 41 miljoen in een vrije val te zijn gekomen. Dit blijkt uit enkele dagen geleden geactualiseerde data op de website van de Centrale Bank van Suriname. Enkele weken geleden bleken de monetaire reserves van Suriname binnen een maand tijd met omgerekend circa SRD 200 miljoen te zijn geslonken, terwijl het in september ging om een verdere inkrimping van bijkans SRD 260 miljoen. De internationale reserves zijn per ultimo oktober bepaald op US$ 621 miljoen, terwijl het in september, augustus en juli nog om respectievelijk US$ 662 miljoen, US$ 739 miljoen en US$ 794 miljoen ging.

Foto: Centrale Bank van Suriname

Per ultimo september werd vastgesteld dat de internationale reserves ten opzichte van een jaar eerder met 18,6% waren gedaald en op maandbasis met 10,42%. Het ging toen reeds om het laagste niveau sinds het eerste kwartaal van 2006, terwijl die geldhoeveelheid toen werd ingeschat op 3,3 maanden importdekking.

Het IMF rapporteerde in het kader van de artikel IV-consultaties, dat vanwege de dalende goud- en olieprijzen, onze export daalde, externe saldi en reserves waren verslechterd en het begrotingstekort was opgelopen tot 6,8% van het BBP. Het is duidelijk dat de monetaire reserves zwaar onder druk staan en dat er een dalende trend waarneembaar is, omdat er regelmatig op de valutamarkt geÔntervenieerd moet worden door de moederbank.

Het is algemeen bekend dat er een laag aanbod van Amerikaanse dollars is, wat te verklaren is door de heersende schaarste en grotere vraag bij handelaren, de prangende onzekerheid die er heerst en het verkwistend beleid van de regering. Per ultimo 2012 bedroegen onze monetaire reserves nog ruim US$ 1 miljard, maar uit de tabellen valt af te lezen, dat vrijwel elke daarop volgende maand er een drastische afname daarin werd opgetekend.

Steven Debipersad, bestuurslid van de Vereniging van Economisten in Suriname, laakte vorige week het monetair beleid en stelde onder meer de fors afgenomen moneteraire reserves aan de kaak. Na afloop van zijn presentatie vond er een heftige discussie plaats tussen ex-minister van FinanciŽn Wonnie Boedhoe en NPS-parlementariŽr Arthur Tjin- A-Tsoi over het al dan niet prudent zijn van het monetair beleid.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /No Spang 19-11-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics