Nickerie.Net, dinsdag 25 november 2014


Bewustwording als mens

Ik hou me niet zo intensief bezig met de Zwarte Piet discussie, maar volg het wel op de voet, vanuit de kantlijn en relativeer het voor mezelf op mijn manier. Ik heb bovendien gemerkt dat er, naar mijn mening, twee zaken (met een eigen geschiedenis) door elkaar heen getrokken, namelijk dat van de slavernij (geschiedenis) en dat van de “Zwarte Piet”. Het zijn zaken die los staan van elkaar. Volgens mij is de enige oplossing op dit vraagstuk niets anders dan, “rekening houden met en het begrijpen van elkaars gevoelens, betrokkenen uit onze samenleving”. Overigens zeiden we indertijd altijd “Pieterbaas” in plaats van “Zwarte Piet.”

http://www.gfcnieuws.com/wp-content/uploads/2014/11/max-sordam.pngMax Sordam Sr.

Overigens ben ik het volkomen eens met de gekwetste en beledigde mensen, maar die zullen het niet zelf en alleen kunnen oplossen, vanwege de veel grotere dominante groep in de samenleving. Deze groep is onvoldoende geďnformeerd over de voorgeschiedenis uit het koloniale tijdperk, dat niet eerlijk en duidelijk ophelderend wordt/werd weergeven.

Het is de absolute taak van de overheid om het e.e.a. duidelijk/ inzichtelijk te maken, zodat het voor partijen mogelijk wordt om, op grond van de realiteit, recht en gestalte te geven aan de gevoelens en de belevingswereld van de mensen.

Nadrukkelijk herhaal ik nogmaals, iedereen heeft recht op een eigen belevingswereld of een eigen perceptie, evenals een eigen invoelvermogen, verweven innerlijke gevoelens, om daaraan vrijelijk uiting te kunnen geven.

Wij zijn een kleine gemeenschap in een grote gemeenschap, waar wij ondanks onze (cultuur)verschillen toch samen met elkaar moeten leren leven, bovendien zijn we cultureel gekluisterd aan Nederland, we spreken de taal, we hanteren de regels en normen, volgen het onderwijs, hoe je het ook wend of keert.

We kunnen dus blijven protesteren, praten en zeggen wat we willen, maar Nederland zal blijven vasthouden aan de eigen belangen en doelstellingen, zowel “goedschiks” als “kwaadschiks”.

De gewelddadige confrontatie in Gouda is daar een praktisch voorbeeld van en daar werd ook duidelijk blijk van gegeven. Wij blijven maar steeds achter de kar aanhollen, zonder zelfs het initiatief te nemen.

Ik kan alleen maar aanbevelen : “Wordt bewust als mens en bewust van jezelf”. “Wie” en “wat” je bent, betekenisvol met kennis, erken je mogelijkheden en je onmogelijkheden om vanuit die positie zelf je plaats te bepalen in de samenleving.

Niemand kan dan zeggen wie en wat je bent, dat weet je zelf wel! Dat bepaal je zelf ook wel. Dit heb ik zelf ervaren en daarom wil ik dit ook meegeven.

“Kijk en bewonder eerst jezelf als Mens, dan zie je hoe bijzonder, hoe betekenisvol, hoe waardevol en hoe sterk je eigenlijk bent!

Kijk naar je belang, je toekomst, je drang en je tevredenheid, het zijn dingen die nooit lang duren, want het kan altijd anders en nog beter! Als je als mens tevreden en gelukkig bent, dan zal je ook aardige en vriendelijk en wat je wil zijn.

Als mens doet het er dan niet meer aan toe waar je vandaan komt. Leef en zet door als Mens, dan blijf je overeind en weerbaar tegen alle tegenslagen, die jezelf kan verslaan.

Als mens ben je pas sterk, als je onmacht en weerzin kan ontkrachten en dan beseft wie en wat je bent, wat je kan in macht.

Laat het als mens tot je doordringen, dat je uniek en waardig bent als mens! Een mens, net als alle andere mensen, ongeacht de soort, de status of de kleur!

Soso Lobi!

Max Sordam Sr

 m.sordam1@chello.nl

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /GFC 25-11-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics