Nickerie.Net, donderdag 27 november 2014


Vijftien jaar Stichting Suriprofs

In mei 2015 zal het 15 jaar geleden zijn dat de Stichting Suriprofs het eerste Suriprofs benefiet voetbalevenement organiseerde. We gaan dus een jubileumjaar tegemoet en nu 2014 tegen het eind loopt vinden wij het een goed moment om een aantal ‘facts en figures’ de revue te laten passeren. Dit doen wij aan de hand van een terugblik over ‘15 jaar Stichting Suriprofs’. Ook laten we de lezer kennis maken met onze voornemens aan activiteiten in het komende jubileumjaar. Tot slot maken wij een enkele opmerking over de actualiteit van de voetbalontwikkeling in Suriname in relatie tot de Suriprofs.

Stanley Menzo, voorzitter Stichting Suriprofs (Fotografie Akhiel Mahabier)Stanley Menzo, voorzitter Stichting Suriprofs (Fotografie: Akhiel Mahabier)

Terugblik De Stichting Suriprofs is actief vanaf 2000 met als primaire statutaire doelstelling: de selecte groep voetballers van Surinaamse origine die buiten Suriname actief is in aanmerking te laten komen voor het nationale elftal van Suriname. Wij hebben ons hiervoor op verschillende manieren ingezet:

Voor de realisatie van de subdoelstelling ‘bevordering van de voetbalsport in Suriname’ is:

De essentie daarvan is dat wij onze ‘fundraisingsactiviteiten’ verbreden: naast de traditionele voetbalwedstrijd tegen het einde van de Nederlandse competitie komt er later in het jaar een theaterevenement . Beide evenementen zijn er op gericht om zoveel mogelijk fondsen te verwerven voor projecten die de voetbalsport in Suriname ondersteunen.

Op 30 mei 2015 zal het eerstvolgende voetbalbenefietevenement plaatsvinden op Sportpark De Toekomst, het sportcomplex van Ajax in Amsterdam Zuid-Oost. Aansluitend hierop bestaat het voornemen om met een selectie van de Suriprofs naar Suriname te reizen voor deelname aan een te organiseren internationaal voetbaltoernooi. Verder wordt er door ons gewerkt aan de voorbereidingen om een boek uit te geven medio volgend jaar over ’15 Jaar Stichting Suriprofs’ .

Actueel

Aan ons wordt de laatste tijd nogal eens de vraag gesteld: hoe kijkt de Stichting Suriprofs aan tegen de actuele discussie over ‘de dubbele nationaliteit’. Ons antwoord hierop is ondubbelzinnig: wij zijn bijzonder verheugd dat er nu een concreet document is gestuurd naar De Nationale Assemblee. Aan de totstandkoming van de inhoud ervan is er vanuit de Stichting Suriprofs zelfs een substantiële bijdrage geleverd. Dus daarover mogen er geen misverstanden bestaan.

Tijdens een gesprek in Paramaribo eind oktober jl. met de voorzitter van de SVB heb ik ingebracht dat de Stichting Suriprofs beschikbare expertise kan mobiliseren en inzetten. En dit geldt natuurlijk ook voor de inzet van de spelers waar wij al bijna 15 jaar een platform voor zijn. Ik heb wel aangegeven dat de bestaande samenwerkingsstructuur van de Suriprofs met de KNVB een factor van betekenis is.

Zo heb ik onlangs over dit onderwerp uitvoerig gesproken met Henk ten Cate. Hij heeft mij expliciet gevraagd namens hem te benadrukken dat hij graag zijn kennis en kunde beschikbaar wil stellen maar dan alleen vanuit de bestaande samenwerkingsstructuur van de Suriprofs met de KNVB.

Tot slot:

Mocht de dubbele nationaliteit er komen, iets wat wij vanuit de Suriprofs van harte hopen, dan zijn wij allemaal bereid onze schouders eronder te zetten om de inzet van Surinaams talent en expertise in de diaspora tot een succes te maken. Het is aan de SVB om als nationale voetbalorganisatie daarbij de randvoorwaarden te creëren en daartoe de juiste weg te bewandelen.

Stanley Menzo

Voorzitter Stichting Suriprofs

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /GFC 26-11-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics