Nickerie.Net, vrijdag 28 november 2014


'Het ontslag van de raadsadviseurs, Limbo en anderen'

Op 25 november herdachten wij 39 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Op deze dag hebben wij gewild en ongewild stil gestaan bij de betekenis van de onafhankelijkheid, de democratie en natuurlijk de politiek. Direct meenemend: wet, recht, saamhorigheid, liefde, respect, waardering voor elkaar, meenemend waarden en normen. Ik vond het dan ook heel bijzonder dat president Desi Bouterse een beroep deed op onze politieke leiders om op geen enkele wijze te vervallen in de voor onze natie schadelijke politiekvoering.

Heel bijzondere uitspraak eigenlijk, ervan uitgaande dat Cliff Limburg, perschef van de president, gebruik maakt van onze staatszenders om Srananmans op een onfatsoenlijke wijze te bespreken, alsook alle kromme handelingen van deze regering recht te praten. Kwalijker natuurlijk is dat deze goede man niet tot de orde wordt geroepen door het hoogste gezag van het land, de president. Eigenlijk kunnen wij stellen dat alles, wat Cliff Limburg doet, gebeurt met medeweten en instemming van DDB. Dat kun je als volgt logisch afleiden. DDB kan niet toestaan dat zijn geprogrammeerde robots een eigen leven leiden. Het democratisch beginsel in acht nemend: binnen geen enkele organisatie, bedrijf of bestuur worden soloacties door onder anderen leidinggevenden, leden, in dit geval woordvoerder, toegestaan. Bij soloacties volgen altijd interne correcties, tenzij het een bacovenwinkel is. Zie daar!

Voorzichtig concluderend: Cliff is gewoon een instrument, een middel om het doel te bereiken. Het falend beleid en het verbroken/slechte contact met de samenleving, in het bijzonder de NDP-achterban, die in snel tempo erodeert, zal worden geschoven in de schoenen van anderen. Staart u zich niet blind als er ontslagen zullen vallen en het reshuffelen nieuw leven wordt ingeblazen. Er zal gehandeld worden onder het mom: hij gedraagt zich niet zoals het hoort, en andermaal zal een rookgordijn worden opgeworpen. En men zal zuchten en kreunen van blijdschap en zeggen: jaaaa hoor, wij hebben een daadkrachtige DDB die optreedt zoals het hoort, dus naar huis met die Van der San, de staatsadviseurs, Limbo en een ieder die geofferd kan worden om het imago van DDB op te vijzelen. Maar...dat zal geen zoden aan de dijk leggen, want de noden van het volk stapelen zich op, terwijl DDB zegt: “Treintje komt zo!”

Drs. Abigail Lie-A-kwie

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /NSS 28-11-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics