Nickerie.Net, vrijdag 28 november 2014


Kabinet Bouterse is een “dede-wiki man”

Als de populaire Surinaamse kasekozanger “Lieve Hugo”, nu wijlen, anno 2014 een lied zou moeten schrijven over het Kabinet Bouterse, dan had hij vast lyrisch gezongen: ,,Yu na wan dede-wiki man” (Jij bent een levende dode). Zou je vragen aan Cedric van Samson Raga Djong, de rebelse dancehallartiest en NDP-parlementskandidaat uit 2010, die onlangs uit de partijketenen is losgebroken, dan had hij wellicht gekozen voor zoiets als: ,,Kabinet, yu dede langa k’ba, ma yu lesi fu fadon,” (Kabinet, je bent allang dood, maar je bent lui om te vallen). Beiden zouden gelijk hebben gehad. Het kabinet is op dit ogenblik niet meer dan een administratief samenraapsel dat alleen nog bijeen is om de tal van valse praktijken voort te zetten en te graaien in de n’nyan patu. Geloof Keerpunt maar, het graaien zal nog doorgaan, zelfs nadat de huidige coalitie zeer waarschijnlijk de verkiezingen van 25 mei volgend jaar, glansrijk zal hebben verloren. Na de bekendmaking van een teleurstellende uitslag, eventueel een voorlopige uitslag al op 26 of 27 mei 2015, zal het graaien in hevigheid toenemen.

En mocht God Suriname zijn vergeten, en de NDP toch het land weer te leiden krijgt, dan zal Keerpunt woorden te kort schieten, om de dramatische toekomst van Suriname te beschrijven. De Here behoede Suriname! Het Kabinet Bouterse heeft eind 2010 een flitsende start gehad. Een groot feest bij de inauguratie, een pittige inaugurele rede van de nieuwbakken president Desiré Bouterse en veel steun in De Nationale Assemblée (DNA), 36 van de 51 zetels, ruim meer dan het minimale vereiste van tweederde (34 zetels).

Bovendien kon de regering ook nog rekenen op sympathie van de DOE-eenmansfractie. Die verklaarde zich vis noch vlees en koos ervoor zich niet te voegen bij de coalitie of oppositie. DOE zou per geval standpunten innemen in het belang van land en volk, brave positie van DOE-man Carl Breeveld. Hoe mooi zou het land er niet uitzien als de president woord had gehouden? Alle mooie woorden, hoop en vertrouwen van veel mensen ten spijt. Het volk kwam bedrogen uit.

Het vertrouwen in het parlement viel als een baksteen. De president verraadde zijn eigen coalitie. Bouterse’s Mega Combinatie viel uiteen. Zelfs de grote broer binnen MC, namelijk de NDP waarvan Bouterse voorzitter is, valt elke dag nog verder uiteen.

De regering was begonnen met een collectief van ….partijen: NDP, PALU, NS, KTPI, PL, ABOP, BEP en Seeka. Sinds enkele maanden zijn alleen nog de NDP, PALU en ABOP in het schip. Daarbij hoort natuurlijk de kanttekening dat de PALU van nul en generlei betekenis is. De president heeft zelfs in zijn eigen partij, de meerderheid niet meer achter zich, waardoor de NDP geen vuist kan vormen. De districtsafdelingen van de regeringspartij in Wanica, Saramacca en Nickerie zijn zover van OCER afgedreven, dat vrede haast onmogelijk is geworden.

De uitstroom van jongeren en intellectuelen uit de paarse partij was nooit zo manifest als in de aanloop naar de komende verkiezingen. Daarnaast zijn de spanningen tussen NDP en ABOP zodanig gerezen, dat er nog veel meer water door de Surinamerivier zal moeten stromen willen die twee nog lang maatjes blijven. Ze torpederen om beurten elkaars plannen in de regering, pakken elkaars leden af en kleven nu alleen nog aan elkaar, omwille van het behouden van staatsmacht. Alles bij elkaar geteld, komt het erop neer, dat de regering de facto allang is gevallen, maar alleen de jure nog overeind staat.

Terecht heeft de kleurrijke taal het Sranantongo voor dergelijke situaties een mooi term bedacht, “dede-wiki”.

Bron: De West

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /De West Keerpunt 28-11-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics