Nickerie.Net, zondag 30 november 2014


Vereniging van Rolstoelgebruikers Nickerie (VRN) houdt eerste ALV

Op zaterdag 29 november 2014 had de vereniging van Rolstoelgebruikers Nickerie een heuglijke gebeurtenis te vieren. Een jaar na indiening van de conceptstatuten van de vereniging bij het Ministerie van Justitie kreeg de vereniging het bericht dat de statuten waren goedgekeurd. Dit betekende dat de bestuursleden van de Vereniging een eerste Algemene Ledenvergadering konden uitschrijven.

Vereniging van Rolstoelgebruikers Nickerie (VRN)

Vanuit de polders en Wageningen werden de rolsstoelgebruikers en verwanten naar het Sport- en eetcafé "Onderweg naar W!N.st"  op het terrein van de WINgroep vervoerd. Het bestuur had een gevarieerd programma samengesteld. Het LMSZN verzorgde gratis suiker-, bloeddruk- en suikermeting en ook werd het  BMI berekend. De huisarts en gerontoloog drs. Panchu verzorgde een lezing over de medische gevolgen die het langdurig zitten in een rolstoel met zich meebrengt.

Het belangrijkste agendapunt op de vergadering was natuurlijk de eerste bestuursverkiezing. Het oprichtingsbestuur o.l.v. Butch Agard, voorzitter stelde zich verkiesbaar en werd door handopsteking unaniem gekozen als eerste bestuur van de vereniging. Op de vergadering waren 25 leden aanwezig en ook nog 35 verwanten en begeleiders. In zijn eerste toespraak tot de leden memoreerde de voorzitter de doelstelling en de activiteiten van de vereniging. Belangenbehartiging is een belangrijke doelstelling en de Nickeriaanse gemeenschap zal merken dat er een rolstoelvereniging is. De vereniging wil dat overheidsgebouwen rolstoeltoegangkelijk gemaakt worden, dat in restaurants toiletten zijn die ook gebruikt kunnen worden door mensen in een rolstoel en dat mensen in een rolstoel normaal een winkel in kunnen. Kortom, de drempels moeten verdwijnen.

Ook het bezoeken van rolstoelgebruikers thuis en luisteren naar hun noden zal een terugkerende activiteit zijn. Het Maagdenhuis uit Amsterdam en een moeder van een van de stagiaires van de WINgroep hebben hiervoor een financiële injectie aan de vereniging gegeven.

Na de ALV en de lezing was er een heerlijke lunch verzorgd door het Sport- en eetcafé "Onderweg naar W!N.st". Er was voldoende eten voor iedereen en bijna alle aanwezigen waren ook nog in de gelegenheid een portie mee naar huis te nemen.

Het bestuur en de leden kunnen terugzien op een zeer geslaagde eerste ALV en dat er nog veel werk verzet moet worden.

Butch Agard, voorzitter

Nieuw Nickerie, 29 november 2014

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /St. WiN 28-11-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics