Nickerie.Net, maandag 08 december 2014


Regering Bouterse/Ameerali en het fenomeen corruptie

Kruistocht tegen de corruptie. Het waren prachtige woorden van president Desi Delano Bouterse op 1 oktober 2010. “De kruistocht tegen corruptie”, was één van de hoogste prioriteiten van president Bouterse. Maar wanneer de huidige regering niet transparant, democratisch en rechtvaardig is kan ze ook geen kruistocht ondernemen tegen de corruptie.

Dat de kruistocht tegen de corruptie geen kans van slagen had/heeft weet niemand beter dan huidige president. Omdat hij zich laat omringen door de uiterst corrupte marionetten uit de regeringsperiode van ex-president Wijdenbosch tussen 1996-2000. Het lijkt alsof corruptie een natuurlijk onderdeel van het maatschappelijke leven is geworden.

De corruptie in Suriname, is geworteld in alle segmenten van de huidige overheid. De corruptie tiert welig onder deze machteloze en corrupte regering. In het rapport van de Verenigde Staten van Amerika (USA) over Internationale Narcotica Controle Strategie 2013 wordt melding gemaakt van corruptie binnen het overheidsapparaat.

Suriname is het afgelopen jaar nog corrupter geworden dan het al was. Dit geeft corruptiewaakhond Transparency International aan. Suriname is zes plaatsen gezakt op de corruptielijst. Corruptieschandalen zijn schering en inslag bij de overheid, en president Bouterse zegt doodleuk dat hij er niet wakker van ligt.

Onder deze regering komt corruptie voor in alle lagen van de bureaucratie, van laag geplaatste ambtenaren tot aan de leden van het kabinet van de president. Het hoort nou eenmaal bij de cultuur van de paarse leiders. Het volk krijgt leiders die ze verdienen. Er moet nu verandering komen. Daarom moeten de kiezers op 25 mei 2015 de juiste keuze maken.

Corruptie aanpakken begint 'top down' en niet omgekeerd. Breek de corruptie keten, want corruptie is een ernstig misdrijf. Corruptie kan de sociale en economische ontwikkeling in alle samenlevingen ondermijnen. Corruptie is zowel oorzaak als gevolg van de armoede. Zij vloeit voort uit hebzucht van vele machthebbers.

Hoewel Suriname de "UN Convention against Corruption (UNCAC) nog niet heeft geratificeerd, heeft zij dat wel gedaan met de "Inter-American Convention Against Corruption" van de OAS en wel op 27 Maart 2002.

Hiermee heeft Suriname zich gecommitteerd, al wat binnen haar wettelijk kader valt te doen om corruptieve handelingenvan en naar publieke functionarissen te voorkomen, te identificeren, te straffen en te elimineren. Op 16 September 2011 is er een evaluatierapport over Suriname aangenomen op de Nineteenth Meeting of the Committee of Experts (MESESIC) van de OAS.

Suriname had enkele belangrijke aanbevelingen meegekregen bij deze evaluatieronde zoals, de concept anti-corruptiewet die zonder onnodige vertraging behandeld en aangenomen moest worden door DNA. Echter, is de anti-corruptiewet niet behandeld door het parlement. En wat doet de huidige regering met het evaluatierapport, ze gooien het rapport in de prullenmand.

De corruptiecultuur onder deze regering is nu een norm geworden. In plaats van dat de huidige regering de corruptie aanpakt faciliteert zij de corruptie. Een goed voorbeeld is de benoeming van ex-minister Ramon Abrahams tot staatsadviseur. Die man was wegens vele corruptieschandalen ontslagen en na twee weken werd hij benoemd tot staatsadviseur. Er zijn nog genoeg voorbeelden.

Talloze studies hebben uitgewezen dat corruptie de rechtsorde erodeert, de verworvenheden van overheden en publieke instituten teniet doet, afdoet aan het vertrouwen van de burgerij in de overheid en het democratisch gevoel aantast. De president weet dat corruptie de vijand is van goed bestuur (Good Governance), maar hij grijpt niet in.

Corruptie ondermijnt de democratische instellingen, vertraagt de economische ontwikkeling en draagt bij aan een instabiele overheid. Corruptie vernietigt kansen en creëert ongelijkheden zonder beperkingen.

Voorts ondermijnt corruptie mensenrechten en goed bestuur, het verstikt de economische groei en vervormt de economische markten. Het voorkomen van corruptie is van cruciaal belang voor het veiligstellen van de rechtsstaat van ons geliefd land Suriname.

Ieder jaar op 9 december ‘ vieren’ we de ‘Internationale Dag tegen Corruptie’. De huidige regering is corrupt en oneerlijk, en daar maken we een vuist tegen. Regering Bouterse/Ameerali breek de keten van corruptie.

Naipal.A.I

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden 08-12-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics