Nickerie.Net, dinsdag 09 december 2014


Staatsolie raffinaderij was compleet voorbereid

Onder bovenstaande titel haalt NPS voorzitter Gregory Rusland aan dat dit project een verdienste is van de vorige regering. Volgens mij niet alleen de Staatsolie raffinaderij, maar ook vele geasfalteerde wegen buiten de stad, het binnenland en veel andere projecten vallen onder deze noemer. Het is een doodnormale zaak, dat een aantredende regering de voorbereidende en goede projecten van de vorige regering uitvoert als die de gemeenschap maar dienen.

Dat zal straks na 25 mei 2015 ook niet anders zijn als de huidige regering goede plannen in de kluis heeft liggen. Ongetwijfeld kan worden gesteld dat de samenwerkende partijen goed kader heeft om daadkrachtig aan te treden. Zij is zeker in staat de goede projecten uit te voeren en nieuwe te maken. Wat de heer Rusland over de corruptie zegt, is duidelijk en de gemeenschap lijdt stevig eronder. Miljoenen zijn door de verantwoordelijken verpats met onverantwoorde projecten en eveneens miljoenen verdwenen in zakken van loyalisten van de regering. Echter, corruptie is niet alleen van deze tijd en alleen van deze regering, maar bestaat al vele jaren, ook in Suriname is dit het geval. Het verschil is dat de ene regering currupter is dan de andere. Niet alleen de corruptie is een smet voor de samenleving, ook de criminaliteit is een zorgpunt. Denk hierbij aan de vele gewonden en de doden die door de daden van de criminelen vallen. Hier faalt het beleid van de minister van politie en justitie faliekant. Hij is niet radicaal genoeg in zijn beleid om de criminelen hard aan te pakken. Daarom moet een minister op deze post zwaarwichtig zijn, zonder aanzien des persoon, ras en geloof van aanpakken weten. Zwaardere straffen voor zulke etters zijn dan ook onvermijdelijk.

PL-voorzitter Paul Somohardjo doet een uitspraak dat de samenwerkende partijen als beleid hebben uitgestippeld om de corruptie te bestrijden. Een heel ijdel voornemen. Voor de toekomst is deze zeker een uitkomst, maar daarvoor moeten er, als die nog niet sluitend en waterdicht zijn, nieuwe en of aanvullende wetten worden gemaakt. Hoewel een goed voornemen, rijst de vraag, hoe gaat de regering van na de verkiezing van 25 mei 2015 de corruptie en criminaliteit aanpakken die al vr deze datum zijn gepleegd? Hoever terug gaat de aanpak van de actief en zichtbaar beleden corruptie zoals de heer Somohardjo het bedoeld? Zal onschendbaarheid voor de plegers van deze delicten van toepassing zijn? Hoewel het voornemen om de corruptie aan te pakken een must is, kleven hier zeker praktische problemen aan. Blijkt dat de aankondiging van aanpak alleen een verkiezingspropagandastunt is geweest, dan zullen de samenwerkende partijen uit onvrede door de zelfde gemeenschap die haar in de zadel heeft geholpen op worden afgerekend na haar zittingstermijn. Het is daarom aangeraden dat uitspraken worden gedaan alleen als die haalbaar zijn, anders moeten dit soort uitspraken achterwege blijven om de gemeenschap niet teleur te stellen.

Als een bezorgde Surinaamse Nederlander blijf ik de ontwikkelingen in mijn moederland volgen.

Sewdat Soekhoe Kortlandpad 23 Zoetermeer, Nederland

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /NSS 08-12-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics