Nickerie.Net, woensdag 10 december 2014


155 slachtoffers mensenrechtenschendingen opgenoemd

155 namen van slachtoffers van mensenrechtenschendingen vanaf 25 februari 1980 zijn vandaag opgenoemd bij het monument van de Rechten van de Mens aan de dokter Sophie Redmonstraat, tegenover het regeringsgebouw. Jaarlijks houdt de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV) een bloemenhulde ter nagedachtenis van alle slachtoffers. Betty Goede, voorzitter van de OGV, dringt opnieuw aan op onderzoek, vervolging en berechting van de daders.

c652d5038b3d4bdadd420733ea350b28.jpg___mensen_r.jpgBij het monumenten van de Rechten van de Mens zijn vanmorgen de namen van 155 slachtoffers opgenoemd. (Foto: Raoul Lith)

Goede deelt mee dat niet alle namen bekend zijn bij de organisatie. Zij doet een beroep op mensen die meer slachtoffers kennen, deze door te geven aan de OGV. Op 10 december wordt de Internationale Dag van de Rechten van de Mens herdacht. In 1948 werd de universele verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties (VN) geproclameerd. Er wordt een minuut stil gestaan bij alle slachtoffers van mensenrechtenschendingen wereldwijd. De VN roept op om niet alleen vandaag de rechten van de mens in acht te nemen, maar 365 dagen per jaar.

Op deze dag worden de waardigheid van de mens en het recht op leven extra benadrukt. Goede basisvoorzieningen, huisvesting, betaalbare gezondheidszorg, onderwijs, opvang voor kinderen zijn elementair voor een menswaardig bestaan. De OGV herdenkt ook onder andere de vele oorlogsslachtoffers wereldwijd, kindsoldaten, vluchtelingen, slachtoffers van huiselijk geweld tegen kinderen, vrouwen en mannen, mensenhandel, drugs, verkeer. Goede merkt op dat veel jongeren gauw grijpen naar wapens, niet alleen tegen elkaar maar ook tegen volwassenen. Deze uitingen van geweld zijn zorgwekkend. Zij pleit opnieuw voor het opnemen van mensenrechteneducatie in het curriculum, vanaf de peuterschool. De OGV-voorzitter benadrukt dat niet vroeg genoeg hiermee begonnen kan worden. Zij wil een hardere aanpak van veroorzakers van verkeersslachtoffers. Zij roept de pers op om zich niet te laten muilkorven en de verrichtingen van de regering te blijven volgen en te rapporteren. Goede memoreert dat journalisten van de stoep van het regeringsgebouw verdreven zijn naar het padvindersgebouw en nu helemaal verdwenen zijn. Zij vraagt ook de aandacht voor de gevolgen van kwikgebruik in Paramaribo en in het binnenland. Goede benadrukt dat veel families niet weten wat er is gebeurd met diverse slachtoffers van mensenrechten door het nalaten van onderzoek en berechting.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden 10-12-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics