Nickerie.Net, woensdag 10 december 2014


VHP uit bezorgdheid over beleving mensenrechten anno 2014

Ieder jaar wordt wereldwijd de ‘Internationale Dag van de Mensenrechten’ op 10 december herdacht waarbij men stilstaat bij alle rechten voor mensen, volgens internationale wetgeving. De Internationale Dag van de Mensenrechten, die door de Verenigde Naties (VN) is ingesteld in 1950, vraagt om aandacht en een scherper bewustzijn van de wereld voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als gemeenschappelijke norm voor alle volkeren en alle naties. Suriname is partij bij diverse mensenrechtenverdragen.

http://1.bp.blogspot.com/-8CAvSmtao7w/Tb_FgK_Lr3I/AAAAAAAAAAk/y37jmfr-tYc/s1600/Humanrightsstimulus.JPGHet thema voor de Internationale Dag van de Mensenrechten 2014 is: ‘Celebrating 20 years of changing lives through Human Rights’. Vrij vertaald: ‘Het memoreren van de wijze waarop de afgelopen 20 jaren het leven van de mens door mensenrechten zijn veranderd.

(+)

De VHP constateert dat Suriname in de afgelopen twintig jaar positieve en negatieve ontwikkelingen heeft gekend m.b.t. het naleven van mensenrechten. Positieve ontwikkelingen zijn onder meer:

Opgemerkt wordt dat de regering Venetiaan de verantwoordelijkheid van de massamoorden op zich heeft genomen van het bloedbad aangericht in de binnenlandse oorlog van Ronnie Brunswijk tegen het Nationaal leger van Desi Bouterse.

(-)

V.w.b. de negatieve ontwikkelingen m.b.t. naleving mensenrechten, kunnen naast de geconstateerde toename van mensenrechtenschendingen zoals huiselijk geweld, corruptie op hoge niveaus, armoede, discriminatie en  kindermishandeling, twee specifieke zaken worden genoemd:

De VHP vraagt aandacht voor het ontstaan van een trend, regionaal en wereldwijd, die een grotere bezorgdheid reflecteert voor mensenrechtennormen en rechtsbescherming. Dit verandert het internationale klimaat waardoor een nieuw raamwerk is ontstaan voor rechtsontwikkeling en rechtsvinding m.b.t. mensenrechten.

De verantwoordelijkheid voor de eerbiediging, de bescherming en de toepassing van mensenrechten berust in de eerste plaats bij Staten. De VHP wijst er dan ook op dat politieke leiders in democratische systemen kunnen verwachten dat er druk wordt uitgeoefend door verschillende sociale krachten:

 - nationale druk voor gerechtigheid vanuit mensenrechtenorganisaties danwel andere belangengroepen en de druk vanuit de samenleving zelf;

-  internationale druk om mensenrechten te respecteren en verplichtingen naleven voor ‘good governance procedures’.

De VHP is van oordeel dat wij burgers van Suriname voor de uitdaging staan om na herwonnen democratie, oplossingen te vinden voor afrekening met misdaden begaan door dictators, militairen, politie, burgerlijke zelfverdedigingsgroepen en gewapend verzet.

De VHP bepleit dat vooral jongeren geïnspireerd moeten worden om zich in te zetten voor mensenrechten, tolerantie en vrede. Indien aan jongeren op scholen onderwezen wordt wat mensenrechten zijn, dan zal er een generatie later meer vrede en tolerantie zijn.

VHP mediacomissie

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden 10-12-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics