Nickerie.Net, dinsdag 16 december 2014


Gregory Rusland: “Brunswijk kan ons niet uit elkaar halen”

Gregory Rusland, de voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), zegt aan Dagblad Suriname dat regeringsleider en voorzitter van de Algemene Bevrijdings en Ontwikkelings Partij (ABOP), Ronny Brunswijk sportiviteit heeft getoond door te gast te zijn op een vergadering van de groene partij. Volgens Rusland betekent dit echter niet dat de ABOP-leider de groene partij kan overhalen om de huidige samenwerking op te zeggen. “Wat dat betreft kan ik zeggen dat de NPS in haar 68-jarig bestaan nooit verraad heeft gepleegd”, benadrukt de politicus. Brunswijk wilde de voorzitter van de NPS groeten en hield het publiek voor dat hij hele goede ervaringen heeft met de NPS en dat de partij goed is voor de ontwikkeling van Suriname.

Rusland ziet de stap van de parlementariër niet als toenadering tot de combinatie en heeft hij daarover ook geen indrukken gehad. Hij stelt juist dat politieke leiders met nog zes maanden voor de verkiezingen van 2015 met elkaar openstaan en duidelijk hun sportiviteit beginnen te tonen. Hij is er daarom blij mee dat er geen vijandige houding wordt aangenomen. De ABOP-voorzitter geeft duidelijk een signaal aan politieke organisaties die besluiten om politieke activiteiten in Moengo te ontplooien. Volgens een analyse van politiek analist Hardeo Ramadhin telde het district in 2012 een bevolking van 18.294 zielen. De afgelopen 8 jaren (tussen 2004-2012) is de bevolking van Marowijne nauwelijks met 9.9 % gegroeid. De A-Combinatie (AC) is uit elkaar gevallen, maar binnen de AC was de ABOP in 2010 de sterke schakel in het district Marowijne. Van de 4.502 stemmen die de AC in Marowijne had behaald, had de ABOP 3.626 (Brunswijk 3.450 en Bee 176) stemmen behaald en dat is gelijk aan 80.54% van de AC stemmen in Marowijne.

In Marowijne is de ABOP van Brunswijk politiek de sterkste schakel. AC/ABOP Assembleelid Marinus Bee zegt dat Brunswijk deze stap op eigen initiatief had genomen en dat hij duidelijk zijn mening op de vergadering heeft gegeven. Of er een strategie achter deze stap was wenste Bee echter geen antwoord te geven. “Ik verwijs u daarvoor naar de partijvoorzitter”, aldus Bee.Het is trouwens verwachtbaar dat Brunswijk zijn aanwezigheid zal laten voelen, omdat de ABOP de afgelopen jaren bewezen heeft ‘de partij’ te zijn in Marowijne. Voor de komende verkiezingen heeft het Assembleelid zijn ogen ook gericht op Paramaribo. Het district waar juist het bolwerk van de NPS is. Zoals de huidige stand van zaken zijn zegt hij dat zijn partij ervan uitgaat dat zij sterk genoeg is om 2 tot 3 zetels in Paramaribo te halen.

Brunswijk heeft steeds gesteld dat hij op dit moment geen voordelen ziet bij een eventuele samenwerking met de combinatie van de zeven samenwerkende partijen (VHP, NPS, BEP, PL, KTPI, SPA en DA’91), de zogenaamde G7. “ Vele varkens maken de spoeling dun”, stelt de politicus. Brunswijk zegt dat bij het uitkiezen van een samenwerkingspartner, zijn partij duidelijk de voordelen daarvan moet kunnen inzien. Op dit moment bestaat het mammoetblok uit zeven politieke organisaties. Indien de gele partij zich aansluit wordt het dan verder opgetrokken naar acht. “Hoe zou de verdeling dan moeten zijn?”, vraagt het Assembleelid zich af.

In 2013 was Brunswijk te gast op een VHP vergadering
Het is niet de eerste keer dat de ABOP-voorzitter zoiets heeft gedaan. In 2013 had Brunswijk zichzelf ook uitgenodigd op een vergadering van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) in Moengo. Brunswijk vond het totaal geen punt dat de VHP een kernbestuur installeerde in Moengo, het bolwerk van de politicus. “Elke partij heeft het recht om in any district te gaan en politieke propaganda te maken”, zei Brunswijk toen. Hij observeerde de zaak eerst van buiten en kwam op gegeven moment de zaal binnen. De ‘koning van Marowijne’ wenste Santokhi succes met de vergadering. Toen ABOP in Commewijne politieke activiteiten ontplooide, waarbij partijleden van Pertjajah Luhur overliepen zei voorzitter Paul Somohardjo dat “niet in zijn vijver gevist moest worden”. Deze kwestie leidde tot politiek gehaal en getrek tussen beide politici. Echter bleken achteraf meerdere vissers te vissen in de politieke vijver van de PL. Na Ronnie Brunswijk en diens politieke partij ABOP, heeft ook ex-minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking Waldi Nain zich gemeld aan de rand van de PL-vijver. De Partij voor Democratie en Ontwikkeling (PDO) van Nain is een partij met een achterban die voornamelijk bestaat uit leden van Pertjajah Luhur.

FR

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /DBS 16-12-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics