Nickerie.Net, woensdag 24 december 2014


Santokhi: “Sociale wetten hebben zelfs de ijsverkoper verder verarmd”

Voorzitter Chandrikapersad Santokhi van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) zegt dat de regering politiek zelfmoord heeft gepleegd door onlangs de drie wetten van het sociaal zekerheidsstelsel in te voeren. Volgens de politicus hebben deze wetsproducten ervoor gezorgd dat zelfs de ijsverkoper en marktverkoper, die al een moeilijk bestaan hadden, nog dieper in de problemen zijn geraakt. De VHP-voorzitter zegt dat in het begin een sfeer werd gecreëerd alsof deze wetten ervoor moesten zorgen dat alles kosteloos zou geschieden. Achteraf is het volk geconfronteerd met zaken waarbij mensen nu niet eens eten in huis hebben, omdat ze zoveel voor de verschillende fondsen moeten storten. De vorige regering had volgens hem juist ervoor gezorgd dat het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) on- en minvermogen kaarten had geďntroduceerd voor personen die niet in staat waren zulke absurde bedragen te betalen. “Zonder na te denken schaft de regering dit af en laat de mensen dan aan hun lot over. Dit getuigt niet van behoorlijk bestuur”, stelt Santokhi.

Sociaal contract maakt van bevolking contractarbeider

“Sociale wetten zijn goed, maar het sociaal contract maakt van de bevolking sociale contractarbeiders. De wetten hebben geen effect als de prijzen in de winkels blijven stijgen. Je gaat nog harder werken om uit te komen.” De VHP’er zegt dat mensen nu al in de tweede week niet uitkomen met hun salaris.

Voor de gemeenschap is het volgens Santokhi nog steeds onduidelijk wat de consequenties en impact van deze sociale wetten op lang termijn zullen zijn. Hij zegt dat de randvoorwaarden voor het in werking laten treden van deze wetten nog steeds niet zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn er te veel fouten en onduidelijkheden. “Ik heb een zwaar hoofd in de uitvoerbaarheid en duurzaamheid van deze sociale wetten”. De VHP parlementariër keurt het gedrag van de regering daarom af.

Naast Santokhi hebben andere DNA-leden vaker aan de bel getrokken over de vele punten waarop de drie wetten geen antwoord hebben. Zo heeft assembleelid Ronny Asabina vaak aangegeven dat de wetten de binnenlandbewoners in een wurggreep houden. Volgens Asabina is het niet wettelijk erkennen van huwelijken in het binnenland het grootste probleem. Dit brengt met zich mee dat een echtpaar verplicht wordt gesteld om een samenlevingscontract te sluiten bij notariële akte als zij aanspraak willen maken op de pensioenregeling. Om dit te doen moeten zij in Paramaribo zijn. En dit gaat gepaard met grote onkosten. De BEP-parlementariër vreest dat de sociale wetten hetzelfde lot te wachten staat als de Tabakswet. Een wet zonder resultaat.

FR

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /DBS / FOS Network 24-12-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics