Nickerie.Net, maandag 29 december 2014


Makka: Monetaire reserves onder druk

DEN HAAG - Suriname heeft per november 2014 een monetaire reserve van 604,4 miljoen US dollar. Dat is 131 miljoen US dollar minder dan begin van het jaar, blijkt uit cijfers op de website van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). In september 2010 toen de regering Bouterse net was aangetreden bedroeg de monetaire reserves 685 miljoen US dollar.

"Per ultimo 2012 bedroegen onze monetaire reserves nog ruim 1 miljard US dollar, maar uit de tabellen van de Centrale Bank van Suriname valt af te lezen, dat vrijwel elke daarop volgende maand er een drastische afname daarin opgetekend is", reageert fiscaal jurist Robby Makka tegenover de Ware Tijd.

Volgens hem is het duidelijk dat de monetaire reserves onder druk staan en dat er een dalende trend waarneembaar is omdat er regelmatig op de valutamarkt geÔntervenieerd moet worden door de moederbank. "Het is algemeen bekend dat er een laag aanbod van Amerikaanse dollars is, wat te verklaren is door de heersende schaarste en grotere vraag bij handelaren, de prangende onzekerheid die er heerst en het verkwistend beleid van de regering", wijst hij als oorzaken aan.

Volgens Makka is tussen eind 2010 en augustus 2014 SRD 215 miljoen extra aan bankbiljetten in omloop gebracht en is de basisgeldhoeveelheid van Suriname in die periode met SRD 660 miljoen gestegen. "Zo heeft een substantiŽle devaluatie en waardevermindering van onze nationale munt plaatsgevonden, zijn de monetaire reserves van Suriname met honderden miljoenen geslonken en op een dieptepunt beland en zowel de binnenlandse als de buitenlandse staatsschuld significant opgelopen met honderden miljoenen."

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / dWT 29-12-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics