Nickerie.Net, dinsdag 06 januari 2015


Oemrawsingh: Bouterse misbruikt 8 decembermoorden

Nabestaanden vinden dat president Desi Bouterse, die ook verdachte is, de 8 decembermoorden misbruikt voor politiek gewin. In zijn nieuwjaarsrede zei Bouterse dat er een waarheids- en verzoeningscommissie gepresenteerd zal worden "zodat wij nader tot elkaar komen, om collectief voorwaarts te kunnen gaan". Sunil Oemrawsingh, voorzitter van Stichting 8 December 1982 vindt dat dit een klap is in het gezicht van de nabestaanden. Deze mededeling wordt de president ernstig aangerekend.

Oemrawsingh brengt in herinnering dat onder bevel van Bouterse op 7 en 8 december 1982 de brandstichtingen, ontvoeringen, folteringen en moorden binnen enkele uren zijn uitgevoerd. De president heeft op zijn pro-amnestie meeting op het Onafhankelijkheidsplein, kort voor de cruciale Krijgsraadzitting van 11 mei, de decembermoorden gebagatelliseerd. Het waren slechts 'vijftien doden in driehonderd jaar', zei hij. Hij begreep niet waarom daar zo een ophef over wordt gemaakt, haalt Oemrawsingh aan.

Internationale veroordeling

"De heer Bouterse doet alsof hij van de prins geen kwaad weet door te vragen dat er onderzoek komt of er in de periode 1975-1992 mensenrechtenschendingen hebben plaatsgevonden? De 'verdachte president' zou toch moeten weten dat Suriname veroordeeld is voor de mensenrechtenschendingen in Moiwana. Dat er verschillende internationale rapporten verschenen zijn van onder andere het 'VN mensenrechten Rapport Wako', waarin duidelijk naar voren komt dat er mensenrechtenschendingen hebben plaatsgevonden, waarbij de slachtoffers zijn gemarteld en vermoord", stelt de voorzitter van de Stichting 8 December 1982.

In 1983 schreef de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in haar Report on the situation of human rights in Suriname: ‘...zelfs in een land met een zeer grote populatie en vele belangrijke stedelijke centra, zou de plotselinge arrestatie en het vermoorden van vijftien vooraanstaande burgers – de voorzitter van de belangrijkste vakbondsfederatie, de Deken van de Nationale Orde van Advocaten, de eigenaar van een leidend radiostation, de decaan van de economische faculteit van de nationale universiteit en andere mensen van nationale statuur – de hele natie schokken en diepgaande consequenties hebben voor haar politieke en maatschappelijke leven'. Een andere bron is de verklaringen van getuigen en verdachten in het 8 decemberstrafproces waarin duidelijke schendingen van mensenrechtenschendingen aan het licht zijn gekomen.

Doorgaan met vervolging

Vanuit een mensenrechtenorganisatie is een lijst gepubliceerd met meer dan honderd vermoorde en of vermiste Surinamers in de periode waar Bouterse de bevelhebber en regeringsleider was. De gewezen Nederlandse ambassadeur Max Vegelin van Clearbergen heeft verklaard dat er sterke aanwijzingen zijn dat Kolonel Valk, de bevelhebber Bouterse conform het plan 'de zwarte tulp' geïnstrueerd heeft om een democratisch gekozen regering met geweld omver te werpen. Het Hof van Justitie heeft het vonnis van de Krijgsraad over de schorsing van de vervolging in de zaak van verdachte Edgar Ritfeld vernietigd. "Bouterse als president wil met deze stijl van politiekvoering, de pijn van de nabestaanden misbruiken voor politiek gewin en de rechterlijke macht voor de zoveelste keer een klap in het gezicht te geven door het strafproces te dwarsbomen met een amnestiewet en de daaruit voortspruitende waarheids- en verzoeningscommissie die nationaal en internationaal op politieke,morele en juridische gronden is verafschuwt en verworpen", stelt Oemrawsingh.

De Stichting 8 December 1982 blijft bij haar eis dat de schorsing van de vervolging van de verdachten die is uitgesproken op 11 mei 2012 in de zaak van de decembermoorden, opheft en het strafproces tegen alle verdachten, onder wie voormalig legerleider Bouterse en de overige verdachten die geen beroep hebben aangetekend tegen voormelde uitspraak van de Krijgsraad, voortzet. "Instede ons volk een rad voor de ogen te willen draaien, moet de verdachte Bouterse de moed opbrengen voor de rechter te verschijnen en de waarheid te vertellen...", vindt de stichtingsvoorzitter.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / NSS 06-01-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics