Nickerie.Net, maandag 19 januari 2015


Bouterse moet niet ‘djaffen’

Als je in het district Nickerie arriveert, zal je het als stadsmens wellicht niet direct begrijpen wanneer je wordt aangeduid als een opschepper of een domme waaghals. Wederom heeft president Bouterse in Commewijne rondgebazuind in een aldaar gehouden vergadering te Tamansari dat hij de helft van de VHP kan opsluiten wegens gepleegde misdrijven i.c. corruptie. Hij zei er nog bij dat hij deze opmerking in het Hoogste college van Staat de DNA heeft gedaan. Nu ken ik Bouterse als iemand die graag ergens graag de draak mee steekt. En dat is precies wat men weleens in Nickerie doet. Daar moet ik altijd om lachen! Uiteraard valt dit binnen de kaders van de vrijheid van meningsuiting: “Of kan de president echt met bewijzen op tafel komen?” Want dan wordt het interessant.

Bouterse, veroordeelde drugsdealer en hoofdverdachte 8 decembermoorden - lafaard des vaderlandDesi Bouterse, veroordeelde voor drugsdelict en hoofdverdachte 8 decembermoorden

Je zou niet direct van de leider van de VHP – Chan Santokhi – met een achtergrond als politiecommissaris en minister van Justitie en Politie verwachten dat hij bewust of onbewust betrokken is geweest bij gepleegde strafbare feiten.

Ik heb vaker gepleit om een informatiesysteem op te zetten in Suriname om de antecedenten van personen te identificeren inzake de justitiële antecedenten zodat voor bepaalde functies tevens een Verklaring omtrent het Gedrag (Bewijs van goed Gedrag) verkregen kan worden.

Ja, dan had ook Bouterse met zijn vermeend crimineel verleden niet zo gemakkelijk een dergelijke status verkregen in de politiek. Hij heeft het zelfs geschopt tot president van Suriname terwijl hij in een herzieningsverzoek in Nederland nogmaals is veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf. Sommige opportunisten willen actie gaan voeren voor de president omdat zij het niet eens zijn met de zienswijze van de Hoge Raad. Dat mag!

Echter zitten er in Hoge Raad der Nederlanden (HRN) diverse rechters die na zeer strenge selectie worden voorgedragen. De uitspraken van dit college worden door drie of vijf raadsheren gedaan waarbij voorts de internationale verdragen en wetten ook bij de overwegingen worden betrokken. De bevoegdheid van de HRN strekt zich uit over een drietal rechtsgebieden: burgerlijk (civiel) recht, strafrecht en het belastingrecht.

Niet in een kwaad daglicht plaatsen

Het heeft geen enkele zin de HRN te politiseren en of in een kwaad daglicht te plaatsen. Internationaal staat Nederland juist bekend als een goede democratische rechtsstaat waar de kwaliteit van de rechtspraak op een heel hoog niveau staat. Ik ontken niet dat er soms fouten worden gemaakt omdat ook de rechtspraak mensenwerk is. Daarom is het goed dat er mogelijkheden zijn om telkens in beroep te gaan als men het niet eens met een arrest (uitspraak).

De HRN beoordeelt onder andere of de lagere rechtbanken het recht juist hebben toegepast en uitgelegd en of de uitspraak voldoende en begrijpelijk is gemotiveerd. De HRN zal daarbij uitgaan van de feiten zoals die door de voorgaande rechtbanken zijn vastgesteld.

Elke zaak wordt zeer uitgebreid en nauwkeurig onderzocht. Dat sommige lieden uit opportunistische overwegingen nu smet werpen op de HRN vind ik abject. Vooral als men geen juridische achtergrond heeft, is dit infaam voor zo een hoog rechtsprekend orgaan in een democratisch land met veel aanzien en hoge standaarden.

In Suriname wordt er ook recht gesproken, en voor de rechters die neutraal de uitspraken doen, horen wij zeker respect en eerbied te tonen. Wie dat fatsoen niet kan opbrengen, vind ik een zielig geval die adequate gespecialiseerde medische gedragshulp moet zoeken. Voor onze democratisch gekozen president hebben wij toch ook respect? Ondanks het feit dat hij wordt verdacht van bepaalde misdrijven en arresten zijn uitgegeven.

Opscheppen

Maar wat ik toch niet zo goed begrijp na voorgaande passage, is dat bepaalde personen die gelieerd zijn aan de VHP door feiten die bekend zijn bij de persoon Bouterse opgesloten kunnen worden. Het bewust verzwijgen van strafbare feiten, kan opgevat worden als een misdrijf omdat impliciet simultane deelneming aan de betrokkene verweten kan worden. En vervolgens medeplichtigheid. Zelfs al is men niet direct betrokken geweest bij de gepleegde strafbare handelingen.

Ik vind het daarom zeer schandalig en opmerkelijk dat onze president niet bekend maakt om welke personen het gaat zo kort voor de verkiezingen! Of is hij weer bezig populistische politiek te bedrijven: “Personen te criminaliseren en of haat te zaaien zonder dat hij het bewijs daarvan heeft”. Dan moet Bouterse oppassen voor een volgend proces wegens haat zaaien etc. omdat dit strafbaar is.

Bepaalde beledigingen kunnen zelfs een strafbaar oogmerk hebben als deze als zeer denigrerend en of grievend door de rechtbank gekwalificeerd worden. Dat is natuurlijk ook de reden geweest dat ik op de voorzitter van de VHP in eerdere artikelen een beroep heb gedaan om te stoppen met zijn scheldkanonnades, en het voornemen te bespreken van het beleid wat men na de verkiezingen wil uitvoeren.

In de propaganda wordt teveel aan persoonsverheerlijking gedaan, en dat is niet zakelijk. Terecht vragen sommigen zich af of een neutrale analyticus tevens zeer vooringenomen uitspraken kan doen ten gunste van een bepaalde politieke partij of persoon.

Dit ambivalent gedrag – wellicht goed bedoeld – kan nooit een stimulans zijn voor de jeugd om een goede keuze te maken. Het is ook schadelijk en niet oprecht voor onze toekomst.

Nadat er in het verleden al zoveel fouten zijn gemaakt door politici heeft het geen enkele zin om onder andere te liegen, op te scheppen, zaken te verbloemen en of kiezers anderszins te bedonderen. Dan kun je onmogelijk realistisch bezig zijn, en sta je voor de deur van een psychiater die deze nog open moet doen.

Robby Roeplall

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / GFC / Fos Network 19-01-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics