Nickerie.Net, dinsdag 20 januari 2015


Distributie NPK-mest aan rijstboeren begonnen

Rijstboeren krijgen voor de eerste bemesting van hun arealen één zak NPK (50kg) per ingezaaide hectare. “Op basis van de gegevens van het vorige seizoen, hebben wij de distributie van de NPK uitgewerkt,” zegt minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij aan Starnieuws. Alle rijstboeren, dus ook de grootlandbouwers, krijgen NPK-mest van het ministerie.

zakken npkDe distributie is gisteren begonnen in de districten Saramacca en Nickerie. Eind vorig jaar hebben de rijstboeren met 1 tot 200 hectare ingezaaide arealen een éénmalige compensatie van SRD 480 per hectare ontvangen van het ministerie. De compensatie was bedoeld om de lage opkoopprijs en hoge productiekosten te overbruggen. In totaal is zo’n SRD 11,3 miljoen betaald aan compensatie. De toezegging om in te komen met NPK was ook vorig jaar bij gesprekken over compensatiegelden gedaan.

Algoe verwacht dat hij ongeveer 32.000 zakken NPK zal distribueren. “Tot nog toe is zo’n 27.000 hectare ingezaaid en we verwachten dat het zal eindigen rond de 29.000 hectare,” zegt Algoe. Arealen aan de rechteroever van de Nickerierivier hadden te kampen met een grotere zoutwatergrens. De boeren konden daar niet inzaaien door het brakwater. “Daar valt niets aan te doen, het is de natuur die haar werk doet.”

Ook het probleem met irrigatiewater vanuit Wakay is opgelost. “Dat was een communicatiestoornis,” zegt de bewindsman. “Ik zat in de raadsvergadering toen ik vernam dat er een probleem was met de toevoer van brandstof voor de pompen. Ik heb direct gebeld naar de leverancier Mahespalsingh, die vervolgens direct 100.000 liter heeft gestuurd naar Wakay.” Algoe zegt dat de brandstofleverancier een probleem had met de betaling van de leveringen, maar dat ook hij (Mahespalsingh) vindt dat de productie belangrijker is.

De overheid blijkt te grossieren met wanbetalingen aan honderden toeleveranciers. Zo kreeg OWMCP niet voldoende middelen van de overheid om voldoende brandstof aan te schaffen voor de  Wakay-pompen. Met de levering van de extra 100.000 liter zullen de schulden aan de leverancier Mahespalsingh boven de 1 miljoen SRD oplopen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / NSS / Fos Network 20-01-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics