Nickerie.Net, dinsdag 20 januari 2015


'Wanordelijke situatie op OW'

Assembleelid Asiskumar Gajadien Op het ministerie van Openbare Werken (OW) heerst er volgens assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) geruime tijd een onoverzichtelijke en wanordelijke situatie over projecten die voorbereid en uitgevoerd worden. Hoofdoorzaak van dit probleem is volgens hem de financiŽle chaos in de toestand van 's lands financiŽn.

OW minister Rabin Parmessar

Aannemers, leveranciers en dienstverleners kunnen volgens Gajadien niet of slechts bij mondjesmaat betaald worden, waardoor velen hun werkzaamheden en leveringen hebben opgeschort of teruggedraaid tot een laag pitje, in afwachting op betere tijden. Een andere oorzaak van deze situatie is het ontbreken van een gedegen beleid bij dit ministerie, hetgeen echter typerend is voor deze regering. Zo worden projecten in uitvoering genomen, terwijl deze niet eens in de begroting zijn opgenomen.

Gajadien stelt tegenover Starnieuws dat de onoverzichtelijke en wanordelijke situatie duidelijk blijkt bij het project voor de bouw van het ziekenhuis Wanica. In de haast om de indruk te wekken dat president Desi Bouterse zijn gedane belofte nakomt, wordt in allerijl een project volgens de verkorte procedure aanbesteed, waarbij niemand nog weet wat het inhoudt. "Is het een verpleeghuis, is het een beddenhuis, een eerste fase van wat?; in ieder geval is het niet het ziekenhuis wat door de president bijkans vijf jaren lang is voorgehouden aan de samenleving. Het bestek geeft aan drie skeletten van gebouwen. En dit, terwijl eerder door de regering is gezegd dat het ziekenhuis ontworpen, gebouwd en gefinancierd zal worden door China", stelt de VHP-topper.

Openheid van zaken geven

Op 15 november 2014 geeft de regering het startsein voor de bouw van hetgeen is aanbesteed, terwijl er nog geen contract was getekend met de aannemer. Na ruim twee maanden na dit startsein, is het contract er nog steeds niet. In ieder geval is duidelijk volgens Gajadien dat is gehandeld in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur: het officieel aanvangen van een bouwproject, zonder een bouwcontract. De volksvertegenwoordiger roept de minister op openheid in deze te geven.

Gajadien ziet ook bij het project 'landelijk asfalteringsprogramma IV' waarvoor op 28 augustus 2014 contracten zijn gesloten met een drietal aannemers, dat veel indruist tegen de comptabele regels. Zo zijn na de contractondertekening (28 augustus 2014) de wegenlijsten aangepast (in september 2014) waarbij aannemers wegen krijgen toegewezen om te asfalteren, terwijl zij niet eens voor dat district een aanbieding hebben gedaan. Uit deze aanpassing van de wegenlijsten, zo kort na de contractondertekening blijkt dat er geen gedegen voorbereiding heeft plaatsgehad en dat het voorts erg onduidelijk is op grond van welke criteria wegen worden benoemd voor asfaltering.

En alsof dit niet erg genoeg is, tekent OW volgens Gajadien twee maanden na de ondertekening een amendement op de contracten waarbij onder andere wordt gesteld dat : - ter verrekening van de te importeren materialen, equipment en hulpmiddelen waarvoor er geen vrijstelling van invoerrechten wordt verleend, zal verrekening lastens een stelpost plaatsvinden - geen vrijstelling van verbruiksbelasting wordt verleend bij de invoer van brandstof. De aannemer kan na een eventuele aanvraag voor vrijstelling van verbruiksbelasting in aanmerking komen voor restitutie van verbruiksbelasting. Bij een discrepantie tussen het gerestitueerd bedrag en de algehele vrijstelling van verbruiksbelasting zal het verschil worden verrekend ten laste van de stelpost invoerrechten en accijnzen. Door deze twee bepalingen in het amendement, wordt op slinkse wijze toch nog de vrijstelling op de invoerrechten en de verbruiksbelasting door OW toegekend aan de aannemer. Gajadien vraagt zich af of het ministerie van FinanciŽn op de hoogte is van deze bepalingen in het amendement. Gajadien heeft vorig jaar nog felle kritiek gehad op het misbruik dat plaatsvindt bij de verleende vrijstelling van verbruiksbelasting aan bepaalde bedrijven. Het ministerie van FinanciŽn had toegezegd een onderzoek daarnaar in te stellen. Het is niet bekend of dit onderzoek is geweest, terwijl nog steeds voor miljoenen liters per maand misbruik plaatsvindt van verbruiksbelasting door zogenaamde buitenlandse vaartuigen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / NSS 20-01-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics