Nickerie.Net, zaterdag 24 januari 2015


Oud-voorzitter Schalkwijk zegt lidmaatschap DOE op

Medeoprichter en ex-voorzitter van DOE, Marten Schalkwijk, heeft het lidmaatschap van de partij opgezegd. Hij zegt in een brief aan de partijleiding het jammer te vinden dat hij tot dit besluit is gekomen. Hij had de partij samen met het bestuur willen opbouwen. Als oud-voorzitter zou hij betrokken worden. "De afgelopen jaren heeft het bestuur het kennelijk niet nodig geacht om van de beschikbare expertise gebruik te maken", schrijft Schalkwijk. DOE-voorzitter Carl Breeveld zegt aan Starnieuws in dit stadium niet te zullen reageren omdat de partij intern nog bezig is met deze kwestie.

Marten Schalwijk.jpgMede-oprichter en ex-voorzitter van DOE, Marten Schalkwijk

Schalkwijk haalt verschillende redenen aan voor het opzeggen van het lidmaatschap. Hij meent dat er gebrek is aan belangstelling voor de lokale ontwikkeling, wat een van de grondbeginselen van de partij was. DOE is tot tweemaal toe gekozen in Coeroeni, het enige ressort waar kiezers in meerderheid het vertrouwen aan de partij hebben gegeven. Het gaat om een ressort waar een zeer achtergesteld deel van de bevolking woont. Zij hebben volgens de oud-voorzitter slechts sporadisch contact met bestuursleden.

DOE stond voor politiek-bestuurlijke hervorming, maar in de afgelopen jaren heeft de partij volgens Schalkwijk geen enkele initiatiefwet ingediend in De Nationale Assemblee om enige hervorming teweeg te brengen. Schalkwijk stelt dat de partij in het verleden intern steeds ervoor gewaakt heeft om de concentratie van macht in handen van een enkeling te leggen. Na de verkiezing van de voorzitter als lid van De Nationale Assemblee werd verwacht dat hij de leiding van de partij zou overdragen. "Helaas is dit niet gebeurd, waardoor vele kernen nooit bezocht zijn en weggevallen zijn. Ook zijn vele kaderleden van het eerste uur niet meer betrokken en zijn gaandeweg afgehaakt. De partij heeft naast de voorzitter-assembleelid in de afgelopen jaren geen andere personen geprofileerd, waardoor de kritiek van buitenaf te vaak is dat DOE op een one-man show lijkt. Het assembleelid heeft wellicht zijn best gedaan en in de media is een positieve image ontstaan van de partij, maar een politieke partij dient meer wortel te schieten in de lokale gemeenschappen en burgers te laten participeren", schrijft Schalkwijk. Hij merkt op dat bij de oprichting het de bedoeling was dat DOE een duidelijke multi-etnsiche partij zou worden, maar ook daarin is er een versmalling opgetreden.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / NSS 21-01-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics