Nickerie.Net, zaterdag 24 januari 2015


PL als lijsttrekker, het beste voor V-7 in Commewijne

De zeven Samenwerkende Partijen bestaande uit de VHP, PL, NPS, KTPI, BEP, SPA en DA-91 (de V-7) zijn bezig de laatste hand te leggen om op DNA- niveau om een overeenstemming te bereiken. Bij zulke samenwerking moeten wij vaker het eigen belang ondergeschikt maken aan het collectief belang. Partijen bundelen om bij de verkiezingen het grootste rendement te behalen, omdat dit kiesstelsel zodanig in elkaar zit, dat onder de huidige omstandigheden elke politieke partij die alleen de verkiezingen ingaat, letterlijk “politieke zelfmoord “ pleegt. Op DNA-niveau kunnen politieke partijen wel zetels behalen, maar op ressortniveau gaat die politieke partij geen zetel kunnen behalen, omdat op ressortniveau het personenmeerderheidsstelsel (“winners take all”) van toepassing is.

Sterke en minder sterke partijen
Binnen de combinatie (V-7) zijn er sterke en minder sterke partijen. Ook de minder sterke partijen hebben een grote toegevoegde waarde. DA-91 is nog steeds goed voor ongeveer 3.700 stemmen in Paramaribo; de KTPI heeft de afgelopen verkiezingen (2010) landelijk ongeveer 5.500 stemmen behaald; de SPA heeft minder goed gescoord in Paramaribo ( 818 stemmen in 2010) in Paramaribo, maar in het parlement is de parlementariër, de heer drs. Guno Castelen een sterke parlementariër, waarmee de coalitie altijd rekening heeft gehouden.

Een goede strategie
De samenwerkende partijen ( V-7) hebben tijdens de onderhandelingen een goede strategie voor negen districten toegepast. Alleen die strategie voor Commewijne heeft men achterwege gelaten. De strategie was dat de politieke partijen die in bepaalde districten sterk zijn, de lijsttrekkers worden.

Tabel 1. De sterke partijen in hun districten zijn de lijsttrekkers

De VHP is relatief (t.o.v. de andere bondgenoten) sterker in de districten Wanica, Saramacca en Nickerie. De voorzitter van de VHP, de heer Chandrikapersad Santokhi was in 2010 de lijstduwer in Wanica, maar vanwege de nieuwe strategie is hij nu de lijsttrekker van Wanica.

De NPS is relatief (t.o.v. de andere bondgenoten) sterker in de districten Paramaribo, Coronie en Para. Vandaar de lijsttrekkersrol in bovengenoemde districten.

De BEP is relatief ( t.o.v. de andere bondgenoten) sterker in Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini. Het is nu overduidelijk dat de partners van V-7 een goede strategie in elkaar gezet hebben om het grootste rendement te behalen op 25 mei 2015. Niet de individuele partijen moeten de verkiezingen winnen, maar de collectiviteit (V-7).

Afwijkende strategie in Commewijne
Ik kan de Pertjajah Luhur heel goed begrijpen. De PL had in eerste instantie de posities 1 en 4 op de kandidatenlijst in Commewijne gevraagd (terecht) omdat deze partij de vorige verkiezingen (2010 ) 2 (twee) zetels in Commewijne behaalde. De PL heeft was ook bereid, voor de collectiviteit, om offers te brengen en heeft een groot offer gebracht om nummer 1 af te staan aan de politieke bondgenoot de KTPI. Op zichzelf is dat heel goed.

Vanwege de sterkte van de PL in Commewijne gaat deze politieke partij via voorkeursstemmen gekozen worden. Het is de VHP en de NPS nooit gelukt om in Commewijne via voorkeur gekozen te worden. De stemmen van deze partijen gaan naar de KTPI en wat overblijft, gaat naar de volgende kandidaat, in dit geval de VHP.

Politiek-strategisch hebben de samenwerkende partijen (V-7) de politieke opponent, de KTPI–Nieuw Stijl, nu alle troef in handen gegeven. De KTPI wordt op nummer 1 zeker gekozen en hoeft zich verder geen zorgen meer te maken in Commewijne. De KTPI had in 2010 in Commewijne 1.846 stemmen behaald.

KTPI-Nieuwe stijl en NDP zijn de lachenden
De NDP kan nu rustig een kandidaat van de KTPI–Nieuwe Stijl op nummer 1 in Commewijne plaatsen. De KTPI-Nieuwe Stijl gaat de 1.846 kiezers van de KTPI nu vragen om op de kandidaat van KTPI-Nieuwe Stijl in Commewijne te stemmen, omdat de kandidaat van KTPI (van Willy Soemita) al gekozen is in Commewijne.

De bezorgdheid van de parlementariër Shailendra Girjasing heb ik volledig begrepen en die bezorgdheid moeten wij in dit licht bekijken. Ik wil op deze materie niet dieper ingaan. Politiek-strategisch zou het beter zijn dat de Pertjajah Luhur de lijsttrekker van Commewijne zou worden. Wat al gebeurd kan niet meer teruggedraaid worden. Alle partners van V-7 moeten zich nu volledig inzetten en ik kan de lezers nu de verzekering geven dat V-7 drie zetels in Commewijne gaat behalen.

Girjasing gaat in Olifant aanwezig zijn
Ik heb vanmorgen met de parlementariër S.Girjasing gesproken en hij heeft mij de verzekering gegeven dat alle structuren van de VHP- Commewijne op de massameeting aanwezig zullen zijn (inclusief de parlementariër Girjasing). In de politiek moeten wij een ding goed voor ogen houden als wij in groter verband de verkiezingen ingaan.

Het is altijd een kwestie van geven en nemen. Ontevredenheid is een teken dat de democratie in die partij goed functioneert en eenieder zijn of haar kritiek mag leveren.

Tenslotte geldt een basisregel in een samenwerking: “Het geheel is meer dan de som der delen”. De overwinning is op 25 mei 2015 in zicht bij V-7.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / GFC 24-01-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics