Nickerie.Net, zondag 25 januari 2015


Girjasing een einzelgänger?

Gelukkig heeft de VHP het antisociale gedrag van de parlementariër Girjasing recent met een zeer streng communiqué afgekeurd. Deze man die al bij verschillen partijen zijn geluk heeft beproefd, wil door te chanteren en persoonlijke druk uit te oefenen, zijn wil in de partij doordrukken. Precies zo is de consensuslijst destijds voor het kiezen van het bestuur van het VHP-bestuur (2011) tot stand gekomen. Een selecte groep van een bepaalde religieuze groepering waartoe ook Girjasing behoort, wist uiteindelijk de aangewezen jurist thans ondervoorzitter van de VHP, voorts fractieleider van de V7 Randjietsingh (1947) van de lijst te krijgen als beoogde voorzitter. Hij is immers aanhanger van de Sanatan Dharma!

Deze lijn kan in 2015 echt niet meer gevolgd worden bij de VHP! Dan tellen slechts enge persoonlijke belangen, en niet het partijbelang dat uiteindelijk het landsbelang moet dienen. Zelfs als Girjasing de beoogde massameeting bezoekt, is het kwaad alweer geschied. Zulke lieden moeten zonder pardon verwijderd worden als parlementariër bij de komende verkiezingen.

In Commewijne is het altijd een gedoe geweest: “Daar heerste eerst de vroegere VHP-parlementariër Thilakdharie (1938) als sympathisant van de leider van de NDP die hij vele jaren heeft gediend. Eerst wist hij zijn dochter in het hoofdbestuur van de VHP te bevechten; vervolgens de uiterst betwistbare parlementariër Girjasing voor te stellen om hem op te volgen in Commewijne omdat hij natuurlijk tot zijn bloedgroep behoort. Dit soort zaken spelen nog steeds mee bij de keuze van personen. Daarom moet wellicht afgewacht worden welk standpunt de V7 in deze kwestie uiteindelijk zal innemen.

Somohardjo

Je kunt zeggen wat je wil van de leider van de PL maar hij is een sterke onderhandelaar. Wie niet naar hem luistert, laat hij gewoon in de steek. Geeft hem maar ongelijk! In de politiek gaat het natuurlijk om het bevechten van je democratisch recht. Dat heeft de VHP te weinig gedaan in het verleden.

Vaak werden allerlei drogredenen verzonnen om de aanvaarde beleidslijn te verdedigen. Dat heel veel VHP’ers nu zijn overgelopen vindt hierin mede een oorzaak. Dat geldt overigens ook voor de NPS. Als de achterban niet wordt bediend, kiezen zij voor andere partijen. Dat gebeurt in bijna elke democratie! Soms uit protest, maar ook als alternatief.

In het begin begreep ik niet hoe kiezers hun stem konden uitbrengen op personen met een vastgesteld crimineel verleden met ernstige vonnissen op hun naam. Steeds meer begin ik deze personen een beetje te begrijpen. Daarom moet niet naar een eenling als Girjasing gekeken worden.

Ik vond het heel moedig van hem dat hij in het parlement voorstellen deed om de zeer hoge vergoedingen van zijn collega’s te matigen, en te vervangen door één salaris. Maar natuurlijk heeft hij als zakenman makkelijk praten. Want als hij gekozen wordt, blijft hij meerdere inkomsten toucheren. Tenzij hij helemaal afziet van zijn vergoeding als volksvertegenwoordiger. De zakenman en DNA-lid Charles Pahlad gaf zijn DNA-vergoeding vaker weg! Kennelijk had hij deze niet nodig.

Overigens moeten tevens selectiegesprekken gestart worden om de doorstroom van andere kandidaten binnen de V7 mogelijk te maken. Vele DNA-leden lijken vastgelijmd te zijn op die positie, en azen op een discutabele plaats in het Guinness Book of Records zoals een vroegere leider van de VHP.

Het is nog maar de vraag of je op deze wijze de democratie dient en corruptie tegengaat. Terecht heeft de sterke leider van de PL opgemerkt dat Commewijne rijkelijk laat is met hun acties om de reeds toegekende eerste plaats bij de verkiezingen in 2015 aan de KTPI te betwisten.

De leider van V7

In de politiek is het vaak een kwestie van geven en nemen. De sterk achterhaalde methodiek van “het buigend riet” geldt nog steeds vermoed ik. Dat pikken de jongeren niet meer omdat hun emancipatie en toekomst op het spel staat. Het geschreeuw van een paar actievoerders aangevoerd door een zonderlinge parlementariër telt niet. Na lange tijd ben ik weer zeer content met deze ontwikkelingen binnen de VHP. Velen verwachten met mij dat de VHP gaat voor een goede toekomst van Suriname.

De leider van V7 laat zich natuurlijk bijstaan door intelligente en ervaren adviseurs die niet alleen maar emotionele en opportunistische beslissingen nemen in het belang van ene Girjasing. Daarom huldig ik het ingenomen standpunt! En laat Girjasing het goed begrijpen: “Somo moet je niet boos maken”.

In 2010 waren de PL en de VHP de twee partijen met het hoogste aantal zetels in de V7. Daar kun je niet omheen! Wellicht zal de Girjasing de volgende overloper worden die zijn zin niet krijgt want die strategie heeft hij al meerdere keren gevolgd. Maar deze minder erudiete handelwijze van prominente personen in onze politieke partijen is niet alleen lafhartig doch ten zeerste af te keuren omdat zij geen enkele betekenis heeft als voorbeeld voor de jeugd. Zelfs als het als een democratische waarde door betrokkenen wordt verkocht.

Ik adviseer Girjasing de democratisch genomen besluiten te respecteren zowaar hij respect heeft voor zijn partij en de achterban. Al lijkt het nu in het nadeel te werken van hem en of de VHP. De vele beter wetende analytici en propagandisten kunnen liever na de verkiezingen hun visie geven. Nu heeft het geen enkele zin om olie in het vuur te gooien. Hulde aan de leider Chan Santokhi van V7 voor het genomen besluit!

Robby Roeplall

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / GFC 25-01-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics